Sökning: "feminist methodology"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden feminist methodology.

 1. 1. Inte den typ som gifter sig? : Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd

  Författare :Anna Adeniji; Nina Lykke; Wencke Mühleisen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; feminist theory; cultural studies; media studies; marriage; heteronormativity; popular culture; television; gossip; celebrities; internet; academic creative writing; feminist methodology; Genusvetenskap; feministisk teori; kulturstudier; medievetenskap; äktenskap; heteronormativt; populärkultur; televsion; skvaller; celebriteter; internet; akademisk kreativitet skrivande; feministisk metodologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar. LÄS MER

 2. 2. Othering Processes in Feminist Teaching: A case study of an adult educational institution

  Författare :Chia-Ling Yang; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; feminist methodology; feminist theory; liberal adult education; postcolonial theory; Swedish gender equality; welfare state; anti-racist education; feminist teaching; intersectionality; sexualized racism; gendered racism; boundary making; othering; difference;

  Sammanfattning : Taking its starting point from a critical dialogue with feminist and postcolonial theory, this dissertation explores processes of othering in a feminist adult educational institution, Women’s Room, in Sweden. Women’s Room is a women-only school and half of the student body has a migrant background. LÄS MER

 3. 3. Ta plats : Plats-specifika spel i dialog med feministisk teknovetenskap

  Författare :Annika Olofsdotter Bergström; Pirjo Elovaara; Åsa Ståhl; Monica Sand; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; site-specific games; playable cities; feminist technoscience; playingdesign; intra-action; care; touch; Plats-specifika spel; spelbara städer; feministisk teknovetenskap; spelandekropp; spelandedesign; intra-aktion; omsorg; beröring; Technoscience studies; Teknovetenskapliga studier;

  Sammanfattning : Min utgångpunkt för den här avhandlingen är att undersöka hur ett spelande som utgår från spelarnas fysiska kroppar och publika platser kan få betydelse i städers vardagsliv. Jag utgår ifrån att den fysiska platsen och spelarens kropp får för lite uppmärksamhet i plats-specifika spel. LÄS MER

 4. 4. Hybrid e-learning for Rural Secondary Schools in Uganda

  Författare :Peter Okidi Lating; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; e-learning; rural ICT implementation; Participatory methodology; feminist technoscience;

  Sammanfattning : This licentiate thesis is concerned with the development of appropriate tools and implementation of hybrid e-learning to support science and mathematics education of female students in typical rural advanced-level secondary schools. In Uganda few rural female students participate in technology and engineering education in tertiary institutions because they perform poorly in science and mathematics subjects at advanced secondary school level of education. LÄS MER

 5. 5. Everyday Clandestinity: Experiences on the Margins of Citizenship and Migration Policies

  Författare :Maja Sager; Genusvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersectionality; feminist methodology; migration regimes; undocumented migrants; clandestinity; citizenship; migration policy; asylum rights; migration; gender; welfare;

  Sammanfattning : The overarching purpose of this study is to put the experiences of clandestine asylum seekers (rejected asylum seekers who, avoiding deportation, continue to stay in Sweden) at the centre of a critical re-reading of Swedish migration and gender regimes. Further, the study – in dialogue with feminist and postcolonial perspectives – aims to analyse the gendered experiences of migration and clandestinity in the context of a Nordic welfare model in transition towards a model more closely identified with neoliberal discourses and migration and welfare policies. LÄS MER