Sökning: "television"

Visar resultat 1 - 5 av 161 avhandlingar innehållade ordet television.

 1. 1. Alternativ television former av kritik i konstnärlig TV-produktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Linus Andersson; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alternative television; alternative media; critical media; television; media aesthetics; media critique; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation analyses social critique, communication critique and aestheticalcritique in television produced by artists. Theoretically it draws on researchon alternative media, TV studies, especially genre analysis and narratology,and media aesthetics. LÄS MER

 2. 2. Television Practices Ethnography, Television and User Practices

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Elin Önnevall; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Man-Machine-Interaction MMI ; människa-maskin-interaktion MMI ;

  Sammanfattning : This thesis explores television practices in a time when new technology has made it possible to interact with and create your own TV content. The work is focused on how user practices need to be understood in a context of chan- ging technology. LÄS MER

 3. 3. Framtidens television Vissa marknadsförings- och upphovsrättsliga spörsmål

  Detta är en avhandling från Helsingfors : Svenska Handelshögskolan

  Författare :Joachim Enkvist; [2008]
  Nyckelord :Law Jurisprudence; Marknadsföring; Upphovsrätt; Internet; Television; Rättsvetenskap Juridik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samtida konst på bästa sändningstid Konst i svensk television 1956–1969

  Detta är en avhandling från Lund : Mediehistoria, Lunds universitet

  Författare :David Rynell Åhlén; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Television; modern art; Sweden; arts programming; mediatization; remediation; cultural history of television genres; Sveriges Radio; Kristian Romare; Lennart Ehrenborg; Torbjörn Axelman; Moderna Museet; Multikonst; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the mediation of art on Swedish television during the 1950s and 1960s. The aim is to examine how the new medium of television was put to use in the dissemination and promotion of contemporary and modernist art during this time. LÄS MER

 5. 5. The Triumph of Technology Over Politics? Reconstructing Television Systems: The Example of Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lena Ewertsson; Lars Ingelstam; Martin Kylhammar; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; Television broadcasting; cable television; satellite television; socio-technical systems; large technical systems; entrepreneurship; Industriförvaltnings AB Kinnevik; TV3; Sweden; Tvärvetenskap; Kabel-TV; Satellit-TV; Public service; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Based upon perspectives and concepts from social and historical research on technical systems, this dissertation describes and analyses events and processes relating to the dramatic change in television in Western Europe during the 1980s and early 1990s. In particular, it focuses on how Swedish television, conceived as a large socio-tecnical system, has shifted from a traditional 'public service' system to a more open and mixed system. LÄS MER