Sökning: "television"

Visar resultat 1 - 5 av 170 avhandlingar innehållade ordet television.

 1. 1. Alternativ television : former av kritik i konstnärlig TV-produktion

  Författare :Linus Andersson; Göran Bolin; Stig Arne Nohrstedt; Anna Roswall; Espen Ytreberg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; alternative television; alternative media; critical media; television; media aesthetics; media critique; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation analyses social critique, communication critique and aestheticalcritique in television produced by artists. Theoretically it draws on researchon alternative media, TV studies, especially genre analysis and narratology,and media aesthetics. LÄS MER

 2. 2. TV-ledning i konkurrens : En studie av Sveriges Television publicistiska ledning 1997-2000

  Författare :Johan Lindén; Sigurd Allern; Jesper Strömbäck; Knut Helland; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :journalism; television; public service; creative industries; management; strategy; competition; market; Journalism; journalistik;

  Sammanfattning : In the years around the turn of the century, the media landscape changed. This thesis studies how these challenges were met by Sveriges Television. The aim is to describe and analyse how SVT was managed and organized, between 1997 and 2000, and to describe how new strategies for the 2000s were developed. LÄS MER

 3. 3. Samtida konst på bästa sändningstid : Konst i svensk television 1956–1969

  Författare :David Rynell Åhlén; Anna Dahlgren; Jeff Werner; Jesper Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Television; modern art; Sweden; arts programming; mediatization; remediation; cultural history of television genres; Sveriges Radio; Kristian Romare; Lennart Ehrenborg; Torbjörn Axelman; Moderna Museet; Multikonst; konstvetenskap; Art History; konst; svensk television; historia;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the mediation of art on Swedish television during the 1950s and 1960s. The aim is to examine how the new medium of television was put to use in the dissemination and promotion of contemporary and modernist art during this time. LÄS MER

 4. 4. Television Practices : Ethnography, Television and User Practices

  Författare :Elin Önnevall; Oskar Juhlin; Alexandra Weilenmann; Johan Lundin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Man-Machine-Interaction MMI ; människa-maskin-interaktion MMI ;

  Sammanfattning : This thesis explores television practices in a time when new technology has made it possible to interact with and create your own TV content. The work is focused on how user practices need to be understood in a context of chan- ging technology. LÄS MER

 5. 5. Framtidens television : Vissa marknadsförings- och upphovsrättsliga spörsmål

  Författare :Joachim Enkvist; []
  Nyckelord :Law Jurisprudence; Marknadsföring; Upphovsrätt; Internet; Television; Rättsvetenskap Juridik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER