Sökning: "data- och systemvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 783 avhandlingar innehållade orden data- och systemvetenskap.

 1. 1. Lock-free Concurrent Search

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Bapi Chatterjee; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Wait-free; Help-aware; Non-blocking; Concurrency; Linearizability; Lock-based; Lock-free-kD-tree; Amortized Complexity; Data Structure; Binary Search Tree; Blocking; Search; Concurrent; kD-tree; Linked-list; Lock-free; Range Search; Language-portable; Help-optimal; Nearest Neighbour Search; Linearizable; Synchronization;

  Sammanfattning : The contemporary computers typically consist of multiple computing cores with high compute power. Such computers make excellent concurrent asynchronous shared memory system. LÄS MER

 2. 2. Att främja medverkan Utmaningar och möjligheter för barns och ungdomars delaktighet vid design av digitala edutainmentproduktioner

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för informatik, Umeå universitet

  Författare :Karin Danielsson Öberg; Victor Kaptelinin; Christina Mörtberg; Charlotte Wiberg; Ellen Christiansen; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; participatory design; user-centered design; children; teenagers; edutainment; activity theory; användarmedverkan; design; barn; ungdomar; aktivitetsteori; verksamhetsteori; edutainment; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik; computer and systems sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling inom interaktionsdesign handlar om användarmedverkan vid design av digitala edutainmentspel. Arbetet omfattar en aktionsorienterad forskningsansats där barns och ungdomars medverkan har främjats i tre tillämpade designprojekt. LÄS MER

 3. 3. Advancing Automation in Digital Forensic Investigations

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Irvin Homem; Panagiotis Papapetrou; Fredrik Blix; Indre Žliobaitė; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Digital Forensics; Machine Learning; Computer Forensics; Network Forensics; Predictive Modelling; Distributed Systems; Mobile Devices; Mobile Forensics; Memory Forensics; Android; Semantic Web; Hypervisors; Virtualization; Remote Acquisition; Evidence Analysis; Correlation; P2P; Bittorrent; data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences;

  Sammanfattning : Digital Forensics is used to aid traditional preventive security mechanisms when they fail to curtail sophisticated and stealthy cybercrime events. The Digital Forensic Investigation process is largely manual in nature, or at best quasi-automated, requiring a highly skilled labour force and involving a sizeable time investment. LÄS MER

 4. 4. Scalability and Semantic Sustainability in Electronic Health Record Systems

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erik Sundvall; Håkan Örman; Magnus Borga; Hans Åhlfeldt; Dipak Kalra; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This work is a small contribution to the greater goal of making software systems used in healthcare more useful and sustainable. To come closer to that goal, health record data will need to be more computable and easier to exchange between systems. LÄS MER

 5. 5. External Data Incorporation into Data Warehouses

  Detta är en avhandling från Kista : Institutionen för data- och systemvetenskap (tills m KTH)

  Författare :Mattias Strand; Benkt Wangler; Mats Danielsson; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; data warehouse; external data; syndicate data; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Most organizations are exposed to increasing competition and must be able to orient themselves in their environment. Therefore, they need comprehensive systems that are able to present a holistic view of the organization and its business. LÄS MER