Sökning: "datorstödd undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden datorstödd undervisning.

 1. 1. Lärande simulering eller simulerat lärande? en studie av fyra elevers lärande av styrteknik med användning av ett datorbaserat inlärningsprogram på gymnasieskolans elprogram

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Ingrid Berglund; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Yrkesutbildning; Datorstödd undervisning; Inlärning; Datorsimulering; Informationsteknik-- Sverige; Datorstödd undervisning-- Sverige; Databehandling; Gymnasieskolan; Utbildning; Undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Datorstödd undervisning i skolan : möjligheter och problem

  Detta är en avhandling från Lund : Studentlitteratur

  Författare :Jörgen Lindh; [1993]
  Nyckelord :computer aid; design; wholeness; individualized education; information system; intergration; operative image; vision;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Undervisningssystemering : ett metodologiskt bidrag till kunskapsområdet datorstödd undervisning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Hans Köhler; [1980]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Datorstödd undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utbildningskontextens betydelse för lärandeprocesser

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Rose-Marie Olsson; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; IT-supported distance education; Datorstödd distansutbildning; Computer-supported distance education contextual phenomena in education flexible learning; flexibel utbildning; flexibelt lärande; IT-stödd distansutbildning; kontextuella utbildningsfenomen; Computer-assisted education; Datorstödd undervisning;

  Sammanfattning : This thesis is about the importance of context to learning processes in computer-supported flexible education. The purpose is to develop knowledge about how students in an upper secondary class experience and act in a computer-supported flexible educational environment and how the experienced context affects the students' learning processes. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av kommunikation och lärande i datorbaserad miljö : en fallstudie och dess konsekvenser för undervisning med IKT som hjälpmedel inom lärarutbildningen

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för pedagogik, Växjö universitet

  Författare :Kathe Ottosson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lärarutbildning-- Sverige; Informationsteknik; Datorstödd undervisning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : I denna licentiatavhandling studeras studenters, lärarutbildares och lärares upplevelser av att kommunicera i datorbaserad miljö. Enligt olika studier inom området är användningen av IKT (informations- och kommunikationsteknik) på hög-skolor och universitet alltför begränsad. LÄS MER