Sökning: "samhällskunskapsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet samhällskunskapsundervisning.

 1. 1. Återkoppling i analoga och digitala klassrum : Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning

  Författare :Agneta Grönlund; Joakim Samuelsson; Johan Samuelsson; Marie Tanner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; feedback; formative assessment; social studies teaching; social studies didactics; upper-secondary school; computer-aided teaching; Learning Management System; återkoppling; feedback; formativ bedömning; samhällskunskapsundervisning; samhällskunskapsdidaktik; gymnasieskola; datorstödd undervisning; lärplattform;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra lärares återkoppling i samhällskunskap i analog och digital kontext med särskilt intresse för återkopplingens formativa syfte. Studien är genomförd med ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. I delstudie ett utforskas återkoppling i det analoga klassrummet och i delstudie två återkoppling i lärplattform. LÄS MER

 2. 2. Medborgarkunskap i fokus : Samhällskunskapsundervisning för nyanlända

  Författare :Christina Odenstad; Hans Lödén; Johan Samuelsson; Jon Nyhlén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; citizenship; citizen; civics; teaching; didactics; newly arrived immigrants; medborgarskap; medborgare; nyanlända; samhällskunskap; ämnesdidaktik; undervisning; bedömning; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis focusses on the concept of citizenship in teaching civics to newly arrived immigrant pupils. The aim is to investigate how citizenship is expressed in the subject of civics. LÄS MER

 3. 3. Samhällskunskap som skolämne : målsättningar, kursinnehåll och arbetssätt på den grundläggande skolans högstadium

  Författare :Birger Bromsjö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Samhällskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskap för alienerad elit : Observationsstudie av särskilda läroverket

  Författare :Janna Lundberg; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällskunskapsundervisning; Alienation; Eliter;

  Sammanfattning : This thesis is built around an observational study of a class at an elite school. The study follows the class through their upper secondary school education (ages 16-19), focusing on social science lessons. LÄS MER

 5. 5. Rikare resonemang om rättvisa : Vad kan kvalificera deltagande i samhällskunskapspraktiken?

  Författare :Malin Tväråna; Inger Eriksson; Göran Bergström; Martin Kristiansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; civics; civic education; civic didactics; justice; civic reasoning; teaching and learning; subject content knowledge; Phenomenography; intersubjectivity; Activity Theory; learning tasks; Learning Study; samhällskunskap; samhällskunskapsundervisning; samhällskunskapsdidaktik; rättvisa; resonerande; undervisning och lärande; ämnesdidaktik; fenomenografi; intersubjektivitet; verksamhetsteori; Learning Study; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The study explores the meaning of knowing how to reason about justice in civics in upper secondary school. This is examined through the analysis of students’ conceptions of justice, and of their conceptions of civic reasoning about justice. It is also examined through the analysis of civic education practise. LÄS MER