Sökning: "Learning Management System"

Visar resultat 1 - 5 av 184 avhandlingar innehållade orden Learning Management System.

 1. 1. Collaboratively Learning Marketing: How Organizations Jointly Develop and Appropriate Marketing Knowledge

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Claus Baderschneider; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Strategic alliances; Learning content; Marketing; Knowledge; Collaborative learning; Strategic collaboration; Organizational learning; Inter-organizational learning; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Företagen har mer och mer problem att generera och utveckla kunskaper i samarbete med andra, enskilda företag. Forskare inom det teoretiska område kooperativ inlärning har börjat att undersöka hur partnerorganisationer lär sig att samarbeta med varandra. LÄS MER

 2. 2. Support for learning possibilities and obstacles in learning applications

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Peter Karlsudd; Mälardalens högskola.; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap; Industrial Economics and Organisations; industriell ekonomi och organisation; E-learning; informatics; implementation; learning management system; systems development.; E-lärande; informatik; implementering; lärsystem; systemutveckling; Industrial economy; Industriell ekonomi;

  Sammanfattning : In this thesis an overarching analysis is made of four articles published in refereed international journals. The articles are describing the development and implementation of learning support systems/learning support applications. LÄS MER

 3. 3. Impact of Quality Management in the Swedish Construction Process

  Detta är en avhandling från Department of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Anne Landin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction technology; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; ISO 9000; Quality Management; Construction; Anläggningsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under senare år har företag inom byggbranschen utvecklat sitt kvalitetstänkande genom att införa kvalitetssystem för att styra byggprocessen. Många olika aktörer med olika intressen är involverade vilket gör att det är en komplex process sammansatt av en rad olika mindre processer. LÄS MER

 4. 4. Learning-by-modeling Novel Computational Approaches for Exploring the Dynamics of Learning and Self-governance in Social-ecological Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

  Författare :Emilie Lindkvist; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Complex adaptive systems; Renewable resources; Adaptive management; Small-scale fisheries; Artificial intelligence; Reinforcement learning; Agent-based modeling; agent-baserade modeller; artificiell intelligens; social-ekologiska system; komplexa adaptiva system; förnyelsebara naturresurser; adaptiv förvaltning; Sustainability Science; vetenskap om hållbar utveckling;

  Sammanfattning : As a consequence of global environmental change, sustainable management and governance of natural resources face critical challenges, such as dealing with non-linear dynamics, increased resource variability, and uncertainty. This thesis seeks to address some of these challenges by using simulation models. LÄS MER

 5. 5. Conceptions of Crisis Management Capabilities – Municipal Officials’ Perspectives

  Detta är en avhandling från Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Författare :Jerry Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; conceptions.; dependencies; municipality; individual learning; officials; learning organisation; learning; valuable and worth protecting; responsive; Vulnerability analysis; crisis management; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Public sector research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Forskning om offentlig sektor; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : I det svenska krishanteringssystemet har kommunerna ett stort ansvar. En del av ansvaret handlar om att förbereda sig för kriser. Lagstiftningen kräver bland annat att kommunerna genomför risk- och sårbarhetsanalyser och upprättar planer för hur de skall hantera extraordinära händelser. LÄS MER