Sökning: "feedback"

Visar resultat 1 - 5 av 1299 avhandlingar innehållade ordet feedback.

 1. 1. Cykler och loopar i Salongen En studie av återkoppling i frisörklassrummet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anna Öhman; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Educational Work; feedback; assessment; classroom; multimodal social semiotics; communication; vocational education; knowing; återkoppling; bedömning; yrkesutbildning; multimodal socialsemiotik; kommunikation; kunnande; klassrum; Feedback; Återkoppling;

  Sammanfattning : Baksidestext: Cykler och loopar i Salongen handlar om återkoppling i yrkesgymnasiet, närmare bestämt på hantverksprogrammets frisörutbildning. Återkoppling studeras genom videoobservationer av kommunikation mellan lärare och elev under pågående undervisning, där elever arbetar med olika hårvårdsbehandlingar på kunder. LÄS MER

 2. 2. Redskap för lärande? Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Agneta Grönlund; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Feedback; Formative assessment; Civic didactics; Civic; Social studies; Upper Secondary School; Återkoppling; feedback; formativ bedömning; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; gymnasiet; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This dissertation explores written and oral feedback in different contexts. The study is based on interviews with five Swedish teachers in Civics and on observations of their way of giving feedback in the classroom. Furthermore, teachers’ comments on the students’ written tasks were examined. LÄS MER

 3. 3. Feedback control of cerebellar learning

  Detta är en avhandling från Associative Learning

  Författare :Anders Rasmussen; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Motor learning; Rescorla-Wagner; Anticipation; In vivo Electrophysiology; Purkinje cells; Nucleo-Olivary inhibition; Inferior Olive; Classical Conditioning; Eyeblink Conditioning; Feedback;

  Sammanfattning : The ability to anticipate future events and to modify erroneous anticipatory actions is crucial for the survival of any organism. Both theoretical and empirical lines of evidence implicate the cerebellum in this ability. It is often suggested that the cerebellum acquires “expectations” or “internal models”. LÄS MER

 4. 4. Learning from accidents Experience feedback in practice

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anna-Karin Lindberg; KTH.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Experience feedback; learning from accidents; incidents; near-accidents; CHAIN model; communication; dissemination; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Sammanfattning : Experience feedback from accidents is important for preventive work in companies, authorities and other organisations. This thesis focused on experience feedback from accidents that take place in everyday life, in our neighbourhoods, in our workplaces, in our schools, in traffic and transportation. LÄS MER

 5. 5. Experience feedback in practice

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anna-Karin Lindberg; KTH.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Experience feedback; accidents; incidents; accident investigations; CHAIN model; learning process.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Sammanfattning : The subject of this licentiate thesis is experience feedback from accidents and incidents. The thesis aims to contribute to an understanding of how the learning processes within organizations, companies and authorities could be improved. LÄS MER