Sökning: "deliberativa samtal"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden deliberativa samtal.

 1. 1. Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet överväganden kring en deliberativ didaktik

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kent Larsson; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; citizenship education; deliberative communication; classroom climate; morality of recognition; reflexive cooperation; student participation; deliberative didactics; Dewey; pragmatism; focus groups; deliberativa samtal; klassrumsklimat; elevers delaktighet; samhällskunskap; deliberativ didaktik; pragmatism; fokusgrupper; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study learning through deliberative dialogue, the social climate of the classroom, and certain aspects of student participation in civic education in upper secondary schools, as well as aspects of deliberative didactics. It takes its theoretical point of departure in John Dewey’s texts on democracy and education. LÄS MER

 2. 2. "Vi kan skriva förargument och sedan motargument" ­­ Om deliberativa samtal i undervisning i svenska som andraspråk på högskolenivå

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Samira Hajjouji Hennius; Mälardalens högskola.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Didactics; higher education didactics; communication; deliberative discourse; deliberative attitude; John Dewey; Tomas Englund; heterogeneity; ethnographic data collection methods.; Svenska som andraspråk; Flerspråkhet; Andraspråksinlärning; Didaktik; Tomas Englund; Högskoledidaktik; Deliberativa samtal;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den svenska skolans dubbla uppdrag, det vill säga att möjliggöra för elever att utveckla både ämneskunskaper och ett demokratiskt förhållningssätt, är syftet med denna avhandling att undersöka i vad mån vuxna högskolestudenter med olika språklig och kulturell bakgrund under sin utbildning i svenska som andraspråk förmår lösa gemensamma skrivuppgifter med hjälp av deliberativa samtal, och i vad mån de därigenom också utvecklar ett deliberativt förhållningssätt. Utbildningens dubbla uppdrag är giltigt också för dem. LÄS MER

 3. 3. ”Folk tror ju på en om man kan prata” Deliberativt arrangerad undervisning på gymnasieskolans yrkesprogram

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Åsa Forsberg; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational students; political interest; politics; deliberately arranged teaching; deliberation; resistance; school counter culture; civics; social studies; Yrkesprogram; politiskt intresse; politik; deliberativt arrangerad undervisning; deliberativa samtal; motståndskultur; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Young male vocational students are in academia described as being less interested by politics and social issues and having less knowledge regarding democracy than other students. A culture of resistance is the appellation of the specific culture that emphasise the relations between young male vocational students. LÄS MER

 4. 4. Naturvetenskaplig utbildning för demokrati och hållbar utveckling licentiatavhandling i Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning

  Detta är en avhandling från Högskolan i Kalmar

  Författare :Barbro Gustafsson; Högskolan i Kalmar.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Didaktik; Naturvetenskap; Demokrati; Hållbar utveckling; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Science Education; Naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : This licentiate dissertation is about the democratic aspects of science education. 264 student teachers provided their written reflections on various arguments for scientific knowledge and literacy, often situating these in relation to their own school experiences. LÄS MER