Sökning: "Gunilla Svingby"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Gunilla Svingby.

 1. 1. Maktutövning ur ett organisations- och genusperspektiv. En studie vid tre vårdavdelningar

  Författare :Gunilla Albinsson; Kerstin Arnesson; Gunilla Svingby; Ulla Tibelius; Malmö University; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisation; Pedagogik; power; Pedagogy and didactics; resistance; gender; didaktik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : The primary aim of the present thesis is to increase understandig of the relationship between organisational structure, gender and power. Understanding of this relationship requires a closeness to the individual being studied as well to the content and consequences of that individuals´actions. LÄS MER

 2. 2. När ämnen möts : En analys av samhällskunskapsämnets funktioner och karaktärer vid ämnesintegrerad undervisning

  Författare :Sara Blanck; Hans Löden; Martin Kristiansson; Gunilla Svingby; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; civics; civics didactics; social studies; social studies teaching; interdisciplinary curricula; interdisciplinary teaching; subject integration; interdisciplinarity; first order concepts; second order concepts; lower secondary education; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; ämnesintegration; ämnesövergripande; ämnessamspel; projektinriktat arbete; första ordningens kunskap; andra ordningens kunskap; högstadiet; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This study examines the subject civics (social studies) in interaction with other subjects in interdisciplinary projects. By studying three different integrated projects in the grades 7-9, the study examines how subjects interact with one another. LÄS MER

 3. 3. Educative assessment for/of teacher competency : a study of assessment and learning in the ”Interactive examination” for student teachers

  Författare :Anders Jönsson; Gunilla Svingby; Mien Segers; Malmö university; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Authentic assessment; Formative assessment; Learning; Reliability; Performance assessment; Scoring rubrics; Teacher education; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to explore some of the problems associated with introducing authentic assessment in teacher education. In the first part of the dissertation the question is investigated, through a literature review, whether the use of scoring rubrics can aid in supporting credible assessment of complex performance, and at the same time support student learning of such complex performance. LÄS MER