Sökning: "social studies teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 621 avhandlingar innehållade orden social studies teaching.

 1. 1. Samhällskunskapens dimensioner : Tio lärare ramar in sitt ämne

  Författare :Joakim Öberg; Hans Albin Larsson; Ellen Almers; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social studies; civics; social studies didactics; civic didactics; social studies teaching; civic teaching; citizenship education; subject-based teaching and learning; frame factor theory; life-world phenomenology; hermeneutics; qualitative interviews; Samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; samhällskunskapsundervisning; ämnesdidaktik; ramfaktorteori; livsvärldsfenomenologi; hermeneutik; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Denna samhällskunskapsdidaktiska studies syfte är att undersöka vad samhällskunskapslärare själva upplever som de viktigaste påverkansfaktorerna för transformeringen av samhällskunskap som skolämne till samhällskunskap som undervisning utifrån didaktiska frågor som Vad?, Hur? och Varför?, samt hur detta upplevs förändrats över en tidsperiod om cirka tjugo år eller mer.Studien bygger på hermeneutisk-fenomenologisk livsvärldsansats där fenomenologisk beskrivning och hermeneutisk tolkning är centralt. LÄS MER

 2. 2. Teaching Islam : Islamic Religious Education at Three Muslim Schools in Sweden

  Författare :Jenny Berglund; Ron Geaves; Caroline Liberg; Göran Larsson; Carl-Anders Säfström; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; islam; muslimska friskolor; islamundervisning; religionsundervisning; didaktik; islamic religious education; IRE; religious education; Muslim school; ethnography; teaching; educational choices; Islam; Quran; Islamic history; singing;

  Sammanfattning : This study concerns the formulation of Islamic religious education (IRE) at three Swedish Muslim schools which offered IRE as an extra curricular subject, one to three hours per week. The study contributes to the understanding of how IRE is formed as a confessional school subject within the framework and under the jurisdiction of the Swedish school system. LÄS MER

 3. 3. Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne : Prioriteringar och nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare

  Författare :Roger Olsson; Héctor Pérez Prieto; Kenneth Nordgren; Svein Lorentzen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher thinking; social studies; subject conceptions; teaching; internal and external goals; ämnesdidaktik; samhällskunskapslärare; ämnesförståelse; undervisningsämne; nyhetsanvändning; interna och externa mål; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis seeks to contribute knowledge to how professional teachers in social studies express their subject conception, and its relation to the subject manifested in teaching. The data consists of 48 hours of observed teaching and interviews. LÄS MER

 4. 4. Att ta sig an världen : Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet

  Författare :Johan Sandahl; Lars Petterson; Martin Kristiansson; Anna Larsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Civics; Social studies; Civic teaching; Social studies teaching; Civic didactics; Social studies didactics; First order concepts; Second order concepts; Democratic socialisation; Civic literacy; Political science; Statsvetenskap; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this investigation is civics in the Swedish upper secondary school. In addition to subject matter, civics is also an agent for democratic socialisation. The study explores and analyses the reflections of six teachers on their teaching about globalisation. LÄS MER

 5. 5. Beyond Moral Teaching : Financial Literacy as Citizenship Education

  Författare :Mattias Björklund; Niklas Jakobsson; Martin Kristiansson; Johan Sandahl; Jan Löfström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; financial literacy; social studies; upper secondary school; citizenship education; teaching; learning; pedagogical work; subject-matter didaktik; PCK; threshold concepts; variation theory; Beutelsbach consensus; powerful knowledge; second order concepts; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis explores what financial literacy is, what financial literacy becomes and what financial literacy could become within the context of a citizenship education such as the Swedish upper secondary subject of social studies.  Financial literacy does not intuitively converge with social sciences which leaves social studies teachers to both teach and realise financial literacy. LÄS MER