Sökning: "social studies teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 695 avhandlingar innehållade orden social studies teaching.

 1. 1. Att ta sig an världen Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Johan Sandahl; Lars Petterson; Martin Kristiansson; Anna Larsson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civics; Social studies; Civic teaching; Social studies teaching; Civic didactics; Social studies didactics; First order concepts; Second order concepts; Democratic socialisation; Civic literacy; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this investigation is civics in the Swedish upper secondary school. In addition to subject matter, civics is also an agent for democratic socialisation. The study explores and analyses the reflections of six teachers on their teaching about globalisation. LÄS MER

 2. 2. Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder : en utopi?

  Detta är en avhandling från Örebro Universitet

  Författare :Kajsa Jerlinder; Peter Gill; Danermark; Jerry Rosenqvist; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; social justice; recognition; redistribution; dilemma; physical education; inclusion; physical disabilities; teachers; social status; identity; attitudes; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott;

  Sammanfattning :  The aim of this thesis is to contribute to the knowledgebase of inclusion and inclusive education and to outline possible consequences that may arise from an educational ideology of inclusion. The thesis describes a potential dilemma that is both theoretical and practical. LÄS MER

 3. 3. Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder : en utopi?

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Kajsa Jerlinder; Peter Gill; Danermark; Jerry Rosenqvist; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; social justice; recognition; redistribution; dilemma; physical education; inclusion; physical disabilities; teachers; social status; identity; attitudes; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott;

  Sammanfattning :  The aim of this thesis is to contribute to the knowledgebase of inclusion and inclusive education and to outline possible consequences that may arise from an educational ideology of inclusion. The thesis describes a potential dilemma that is both theoretical and practical. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskapens dimensioner Tio lärare ramar in sitt ämne

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Education and Communication

  Författare :Joakim Öberg; Hans Albin Larsson; Ellen Almers; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social studies; civics; social studies didactics; civic didactics; social studies teaching; civic teaching; citizenship education; subject-based teaching and learning; frame factor theory; life-world phenomenology; hermeneutics; qualitative interviews; Samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; samhällskunskapsundervisning; ämnesdidaktik; ramfaktorteori; livsvärldsfenomenologi; hermeneutik; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Denna samhällskunskapsdidaktiska studies syfte är att undersöka vad samhällskunskapslärare själva upplever som de viktigaste påverkansfaktorerna för transformeringen av samhällskunskap som skolämne till samhällskunskap som undervisning utifrån didaktiska frågor som Vad?, Hur? och Varför?, samt hur detta upplevs förändrats över en tidsperiod om cirka tjugo år eller mer.Studien bygger på hermeneutisk-fenomenologisk livsvärldsansats där fenomenologisk beskrivning och hermeneutisk tolkning är centralt. LÄS MER

 5. 5. Teaching Islam : Islamic Religious Education at Three Muslim Schools in Sweden

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Jenny Berglund; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; islam; muslimska friskolor; islamundervisning; religionsundervisning; didaktik;

  Sammanfattning : This study concerns the formulation of Islamic religious education (IRE) at three Swedish Muslim schools which offered IRE as an extra curricular subject, one to three hours per week. The study contributes to the understanding of how IRE is formed as a confessional school subject within the framework and under the jurisdiction of the Swedish school system. LÄS MER