Sökning: "Hans Lödén"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Hans Lödén.

 1. 1. För säkerhets skull : Ideologi och säkerhet i svensk aktiv utrikespolitik 1950-1975

  Författare :Hans Lödén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utrikespolitik; ideologi; säkerhet; doktrin; förändring; aktiv; nationellt intresse; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Konflikt och konsensus i svensk utrikespolitik: fallet Afghanistan

  Författare :Hans Lödén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. När ämnen möts : En analys av samhällskunskapsämnets funktioner och karaktärer vid ämnesintegrerad undervisning

  Författare :Sara Blanck; Hans Löden; Martin Kristiansson; Gunilla Svingby; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; civics; civics didactics; social studies; social studies teaching; interdisciplinary curricula; interdisciplinary teaching; subject integration; interdisciplinarity; first order concepts; second order concepts; lower secondary education; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; ämnesintegration; ämnesövergripande; ämnessamspel; projektinriktat arbete; första ordningens kunskap; andra ordningens kunskap; högstadiet; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This study examines the subject civics (social studies) in interaction with other subjects in interdisciplinary projects. By studying three different integrated projects in the grades 7-9, the study examines how subjects interact with one another. LÄS MER

 4. 4. Att göra en demokrat? : Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan

  Författare :Anders Broman; Thomas Denk; Hans Lödén; Joakim Ekman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; political socialisation; conceptions of democracy; citizenship education; panel study; Political science; Statsvetenskap; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This study focuses upon the extent that teaching about democracy affects pupil comprehension and opinions about democracy. Its point of departure is the question, “to what extent is school an agent of democratic socialization?” The overall aim of this study is to contribute to understanding the democratic socialization process and especially to understand the role that school can play in that process. LÄS MER

 5. 5. ”Folk tror ju på en om man kan prata” : Deliberativt arrangerad undervisning på gymnasieskolans yrkesprogram

  Författare :Åsa Forsberg; Curt Räftegård; Hans Lödén; Mats Lindberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational students; political interest; politics; deliberately arranged teaching; deliberation; resistance; school counter culture; civics; social studies; Yrkesprogram; politiskt intresse; politik; deliberativt arrangerad undervisning; deliberativa samtal; motståndskultur; samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Young male vocational students are in academia described as being less interested by politics and social issues and having less knowledge regarding democracy than other students. A culture of resistance is the appellation of the specific culture that emphasise the relations between young male vocational students. LÄS MER