Sökning: "meningsskapande praktiker"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden meningsskapande praktiker.

 1. 1. Samma lärare – olika praktiker? : en studie av literacy och meningsskapande i grundskolans tidiga ämnesundervisning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Monica Egelström; Eva Lindgren; Ewa Bergqvist; Ulla Damber; Anders Arnqvist; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Subject area instruction; literacy practices; Mathematics; History; upper elementary grades; activity systems; zone of proximal development; Barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth studies; Utbildningsvetenskap; Educational science;

  Sammanfattning : This thesis focuses on school subjects as arenas for students' literacy development and meaning making. How instructional practices are formed create different preconditions for students' opportunities of literacy development and meaning making. LÄS MER

 2. 2. Samma lärare – olika praktiker? en studie av literacy och meningsskapande i grundskolans tidiga ämnesundervisning

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Monica Egelström; Eva Lindgren; Ewa Bergqvist; Ulla Damber; Anders Arnqvist; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Subject area instruction; literacy practices; Mathematics; History; upper elementary grades; activity systems; zone of proximal development; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis focuses on school subjects as arenas for students’ literacy development and meaning making. How instructional practices are formed create different preconditions for students’ opportunities of literacy development and meaning making. LÄS MER

 3. 3. Managementinitiativ, mening och verksamhetsresultat En retrospektiv studie av en teknikintensiv verksamhet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Susanne Odar; Alf Westelius; Nils-Göran Olve; Åke Walldius; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sensemaking; meaning; management initiatives; initiative; empirical study; stability; change; Meningsskapande; mening; managementinitiativ; initiativ; empirisk studie; stabilitet; förändring; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : I denna studie betraktas en organisations utveckling med ett meningsskapande-perspektiv, vilket kort innebär att handlingar skapar mening och mening skapar handlingar. Weicks (1995) inflytelserika tankemodell av meningsskapande har utvecklats till en modell och metod som kan tillämpas på ett empiriskt material. LÄS MER

 4. 4. Different Voices - Different Stories Communication, identity and meaning among people with acquired brain damage

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eleonor Antelius; Lars-Christer Hydén; Marja-Liisa Honkasalo; Andrew Sparkes; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Acquired brain damage; body; communication; dependence; disability; embodiment; enactment; ethnography; identity; language use; meaning-making practices; narratives; normality; personhood; power relations; self-determination; social interaction; stories; storytelling; story-making; videoethnography; voice; Beroende; berättande; berättelser; etnografi; funktionshinder; förkroppsligande; förvärvad hjärnskada; identitet; kommunikation; kropp; maktrelationer; meningsskapande praktiker; narrativer; normalitet; personskap; röst; självbestämmande; social interaktion; språkanvändning; videoetnografi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning;

  Sammanfattning : The main purpose of the dissertation is to understand meaning-making practices used by people suffering from acquired brain damage with severe physical and communicative disabilities, in order to create and sustain their identity and personhood in relation to other people. The study emanates from the idea that identity and personhood, also in relation to disability, are created/sustained in ongoing interaction between people in everyday situations, and that the ability to narrate is central to such a creation of identity. LÄS MER

 5. 5. Internetgenerationen bit för bit Representationer av IT och ungdom i ett informationssamhälle

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Sheila Zimic; Katarina Lindblad-Gidlund; Katarina Giritli Nygren; Simon Lindgren; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Net Generation; information technology; young generation; abstract user; concrete user; collage; signifying practices; critical exploration; Internetgeneration; informationsteknik; ung generation; abstrakt användare; konkret användare; kollage; meningsskapande praktiker; kritiskt perspektiv;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain a deeper understanding in relation to the construction of a ‘Net Generation’. With regards to the idea of an information society, technologies and young people are given certain positions, which are not in any sense natural but are socially constructed. LÄS MER