Sökning: "self-determination"

Visar resultat 1 - 5 av 94 avhandlingar innehållade ordet self-determination.

 1. 1. Funktionshinder, samtal och självbestämmande : En studie av brukarcentrerade möten

  Författare :Kristina Karlsson; Lars-Christer Hydén; Claes Nilholm; Johans Sandvin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; Person-centred planning; Self-determination; Paternalism; Citizenship; Democracy; Discourse analysis; Funktionshinder; Brukarcentrering; Självbestämmande; Paternalism; Medborgarskap; Demokrati; Diskursanalys; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att ur ett medborgarskaps- och kommunikativt perspektiv undersöka och problematisera funktionshindrade ”brukares” självbestämmande i samtal som förs under s.k. brukarcentrerade teammöten organiserade av en vuxen- respektive en barn- och ungdomshabilitering. LÄS MER

 2. 2. Att bearkadidh : Om samiskt självbestämmande och samisk självkonstituering

  Författare :Ragnhild Nilsson; Ulf Mörkenstam; Camilla Sandström; Eva Josefsen; Laila Susanne Vars; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Indigenous; self-determination; self-constitution; Sámi; Sámi Parliament; UNDRIP; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis seeks to develop new ways to understand Sámi self-determination and self-constitution by analyzing Sámi understandings of these concepts and how such understandings, theoretically and politically, can challenge existing notions of what Sámi self-determination is, or can be in the future.According to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), indigenous peoples have the right to determine their own identity or membership in accordance with their own collective customs and traditions. LÄS MER

 3. 3. Självbestämmande i LSS : En villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Författare :Susanne Larsson; Ingrid Hellström; Maria Eriksson; Kristina Engwall; Christine Gustafsson; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Persons with moderate or more severe intellectual disabilities; functional impairments; self-determination; Swedish Disability Act; Människan i välfärdssamhället; Social välfärd med inriktning mot civilsamhället; The Individual in the Welfare Society; Social Welfare and the Civil Society;

  Sammanfattning : Persons with moderate to more severe intellectual disabilities have a legal right to exercise self-determination, and a right to receive individually tailored support to enable them to live independently. However, these rights are not always realised in practice. LÄS MER

 4. 4. A Right to Self-Determination and a Privilege to Independence : A Legal Assessment of the Prospects for Peace & Security in the Middle East

  Författare :Marie-Hélène Boccara; Jan Klabbers; Karen Knop; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :International law; International Law; Middle East; West Bank; Self-Determination; Independence; Secession; Hohfeld; Rights; Human Rights; Democracy; Folkrätt; Folkrätt; Mellanöstern; Israel; Västbanken; Gazaremsan; Självbestämmanderätt; Privilege; Självständighet; Demokrati; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : This thesis A Right to Self-Determination and a Privilege to Independence: A Legal Assessment of the Prospects for Peace & Security in the Middle East, deals with the concept of self-determination and its application to the Middle East conflict with the “Palestine Question” in its midst. The thesis has two parts, Part I Self-Determination: Revisited Content and New Legal Boundary and Part II The Arab-Israeli Conflict with the respective conclusions and analysis intertwined in the final Chapter 5. LÄS MER

 5. 5. Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende - en modell för att främja personcentrerad vård för äldre : Maintaining self-determination in palliative phase in residential care- a model to facilitate person-centred care for older persons

  Författare :Ramona Schenell; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; autonomy; content analysis; hermeneutics; palliative; participatory reserach; person-centredness; relational autonomy; residential care; self-determination;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to develop a model that facilitates self-determination in the palliative phase in residential care. The three first studies constituted the ground for the model, which was developed in the fourth study. Study I. LÄS MER