Sökning: "Ulla Damber"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Ulla Damber.

 1. 1. Reading for Life : Three Studies of Swedish Students’ Literacy Development

  Författare :Ulla Damber; Stefan Samuelsson; Mats Myrberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Literacy; fiction; second language learning; the deficit discourse; scaffolding; Läsning; skönlitteratur; andraspråksinlärning; bristdiskurs; stöttning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore school classes with a higher level of achievement in reading than could be expected, with regard to socio-economic background factors and language background. What do those classes practice? Which attitudes towards reading and schooling do those children and their teachers display? The teacher and the classroom environment are in particular focus. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för elevers textskapande : En studie om digitala resurser, multimodalitet och elevers handlingsmöjligheter

  Författare :Helene Dahlström; Lena Boström; Ulla Damber; Per-Olof Erixon; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Agency; digital resources; literacy; multimodality; text making;

  Sammanfattning : Modern society is characterised by change. Humans’ ways of communicating have changed in many ways due to society’s social, linguistic, cultural and textual plurality. The digitalisation of society has contributed considerably to the changed conditions for communication and representation that have emerged. LÄS MER

 3. 3. Samma lärare – olika praktiker? : en studie av literacy och meningsskapande i grundskolans tidiga ämnesundervisning

  Författare :Monica Egelström; Eva Lindgren; Ewa Bergqvist; Ulla Damber; Anders Arnqvist; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Subject area instruction; literacy practices; Mathematics; History; upper elementary grades; activity systems; zone of proximal development; Barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth studies; Utbildningsvetenskap; Educational science; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis focuses on school subjects as arenas for students' literacy development and meaning making. How instructional practices are formed create different preconditions for students' opportunities of literacy development and meaning making. LÄS MER

 4. 4. Det digitala läsandet : Begrepp, processer och resultat

  Författare :Maria Rasmusson; Lisbeth Åberg-Bengtsson; Ulf Fredriksson; Ulla Damber; Kajsa Hansen Yang; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading comprehension; digital reading; education; pedagogy; information- and communication technology; mixed-methods; literacy; structural equation modelling; Programme for International Student Assessment PISA ;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral dissertation project has been to investigate and describe the reading comprehension of digital texts related to the reading of traditional texts by gender differences, computer-game playing, and socioeconomic background factors. The dissertation is based on four studies. LÄS MER