Sökning: "självbestämmande"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade ordet självbestämmande.

 1. 1. Funktionshinder, samtal och självbestämmande : En studie av brukarcentrerade möten

  Författare :Kristina Karlsson; Lars-Christer Hydén; Claes Nilholm; Johans Sandvin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; Person-centred planning; Self-determination; Paternalism; Citizenship; Democracy; Discourse analysis; Funktionshinder; Brukarcentrering; Självbestämmande; Paternalism; Medborgarskap; Demokrati; Diskursanalys; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att ur ett medborgarskaps- och kommunikativt perspektiv undersöka och problematisera funktionshindrade ”brukares” självbestämmande i samtal som förs under s.k. brukarcentrerade teammöten organiserade av en vuxen- respektive en barn- och ungdomshabilitering. LÄS MER

 2. 2. Ideal och vardag : Inflytande och självbestämmande med personlig assistans

  Författare :Lottie Giertz; Kerstin Gynnerstedt; Titti Mattsson; Ole Petter Askheim; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personlig assistans; inflytande; självbestämmande; funktionshinder; LSS; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Personal assistance was introduced in 1994 as part of “LSS”, Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments. The intention of this assistance is to enable people with severe and extensive impairments to live a “normal life”. LÄS MER

 3. 3. Självbestämmande i LSS : En villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Författare :Susanne Larsson; Ingrid Hellström; Maria Eriksson; Kristina Engwall; Christine Gustafsson; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Persons with moderate or more severe intellectual disabilities; functional impairments; self-determination; Swedish Disability Act; Människan i välfärdssamhället; Social välfärd med inriktning mot civilsamhället; The Individual in the Welfare Society; Social Welfare and the Civil Society;

  Sammanfattning : Persons with moderate to more severe intellectual disabilities have a legal right to exercise self-determination, and a right to receive individually tailored support to enable them to live independently. However, these rights are not always realised in practice. LÄS MER

 4. 4. Erkännande, makt och möten : En studie av inflytande och självbestämmande med LSS

  Författare :Lottie Giertz; Titti Mattsson; Verner Denvall; Magnus Tideman; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LSS; influence; self-determination; disability; recognition; power; social care; social work; Sweden; inflytande; självbestämmande; LSS; erkännande; makt; socialt arbete; personlig assistans; godmanskap; funktionsnedsättning; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation is about people with serious functional impairments who receive support pursuant to the Swedish LSS – the Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments. LSS gives compensatory support, so that a person can enjoy the right to live a life like anyone else. LÄS MER

 5. 5. Inflytandets paradoxer : Möjligheter och hinder för självbestämmande och inflytande i hemtjänsten

  Författare :Eva Wikström; Elvi Richard; Lena Agevall; Karsten Åström; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; brukare; brukarinflytande; hemtjänst; hjälptagare; idealtyp; inflytande; kund; marknadsekonomiskt perspektiv; medicinskt perspektiv; självbestämmande; sociala regelsystem; socialtjänstlagen; socialt perspektiv; vårdtagare; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap;

  Sammanfattning : Betydelsen av självbestämmande och inflytande i hemtjänsten ses som efter-strävansvärt i både forskning, lagstiftning och i aktuella offentliga dokument, men flera studier visar att det finns ett gap mellan de politiska intentionerna och praxis. Hur självbestämmande och brukarinflytande ska förstås och omsättas i praktiken är inte närmare specificerat av lagstiftaren, vilket skapar tolkningsut-rymme. LÄS MER