Sökning: "power relations"

Visar resultat 1 - 5 av 549 avhandlingar innehållade orden power relations.

 1. 1. Enigmatic power? : relational power analysis and statecraft in Japan's China policy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Linus Hagström; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Foreign relations; Japan; China; Utrikespolitik; Japan och Kina;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Power of Symbolic Power : An Application of O'Neill's Game of Honour to Asymmetric Internal Conflict

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Ylva Isabelle Blondel; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Peace and conflict research; asymmetric power; Algeria; internationalisation; internal conflict; symbolic strategy; symbolic power; honour; game theory; public events; media audience; Freds- och konfliktforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Peace and conflict research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : Powerful states can lose wars to militarily weaker opponents. This can only be understood by moving away from an over-simplified traditional definition of power and by incorporating the symbolic dimensions of power. LÄS MER

 3. 3. Intergroup Relations When is My Group More Important than Yours?

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Luisa Batalha; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Attitude ambivalence; intergroup bias; ingroup favouritism; outgroup favouritism; ethnic prejudice; social identity; social dominance orientation; system justification; conservatism; sexism; prejudice; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : Intergroup relations are characterised by favourable and unfavourable biases. Towards one’s own group these biases are mostly favourable – ingroup favouritism. Research has, however, shown that outgroup favouritism, that is, the preference for a group to which the person does not belong, also permeates intergroup relations. LÄS MER

 4. 4. National Relations : Public diplomacy, national identity and the Swedish Institute 1945-1970

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Nikolas Glover; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish Institute; public diplomacy; cultural diplomacy; Sweden; history; twentieth century; national identity; nationalism; image of Sweden; Swedishness; communication history; propaganda; cultural exchange; foreign policy; cultural policy; Cold War; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis considers the first twenty-five years of the semi-governmental Swedish Institute for Cultural Exchange with Foreign Countries. Specifically, this is done through an analysis of the Institute’s funding, its policy discussions and its produced materials. LÄS MER

 5. 5. School Bullying and Power Relations in Vietnam

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Paul Horton; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Bullying; power; Vietnam; school; education; gender; ethnography; surveillance; normalisation; control; discipline; teachers; students; silence.; Mobbning; makt; Vietnam; skola; utbildning; genus; etnografi; övervakning; normalisering; kontroll; disciplin; lärare; elever; tystnad.;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av det etablerade påståendet att maktrelationer har en central betydelse i skolmobbning fokuserar denna avhandling sambandet mellan skolmobbning och maktrelationer inom den Vietnamesiska grundskolan. Avhandlingen är baserad på omfattande etnografiska fältstudier i två grundskolor i den nordöstra Vietnamesiska hamnstaden Haiphong. LÄS MER