Sökning: "Educational science"

Visar resultat 1 - 5 av 632 avhandlingar innehållade orden Educational science.

 1. 1. Taste for Science : How can teaching make a difference for students’ interest in science?

  Författare :Per Anderhag; Per-Olof Wickman; Karim Mikael Hamza; Heidi Carlone; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interest in science; taste for science; norms; values; aesthetics; secondary school; home background; teaching; learning; equity; pragmatism; Bourdieu; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to describe and analyse aspects of home background and teaching that may be important for students’ capability and will to participate in science. The purpose is to make explicit how teaching can support students in developing an interest in science and so counter-balance the restricted opportunities some students may have due to upbringing. LÄS MER

 2. 2. Education, Stratification and Reform : Educational Institutions in Comparative Perspective

  Författare :Marcus Österman; Joakim Palme; Karl-Oskar Lindgren; Jan Teorell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Detracking; Education; Educational institutions; Educational inequalities; Education policy; Educational reform; Educational systems; Equality; Political economy; Political Parties; Social Trust; Tracking; Vocational education; Vocational training; Varieties of Capitalism; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The main argument of this thesis is that research has to take the institutional character of education seriously. Educational institutions carry considerable weight for outcomes of education and their design is a matter of intense political debate. LÄS MER

 3. 3. OM FRISKVÅRDSPEDAGOGIK I ARBETSLIVET. : EN O/RÄTTVIS BETRAKTELSE

  Författare :Ulf Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Friskvård; hälsopedagogik; folkhälsovetenskap; Foucault; hälsoprofilsbedömning; livsstil; arbetsmiljö; maktutövning; diskurs.; Public health science; Folkhälsovetenskap; Education; Pedagogik; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället; Other veterinary medicine; Övrig veterinärmedicin;

  Sammanfattning : I fokus för detta arbete står friskvård inom arbetslivet som pedagogisk praktik med hälsoprofilsbedömning, en metod för undersökning och påverkan av människors hälsostatus och hälsovanor, som konkret exempel. En bakgrund till detta är framväxten av insatser för folkhälsa och den ökade betoning av friskvård inom arbetslivet som skett inom såväl privat som offentlig sektor. LÄS MER

 4. 4. Att ta sig an världen : Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet

  Författare :Johan Sandahl; Lars Petterson; Martin Kristiansson; Anna Larsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Civics; Social studies; Civic teaching; Social studies teaching; Civic didactics; Social studies didactics; First order concepts; Second order concepts; Democratic socialisation; Civic literacy; Political science; Statsvetenskap; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this investigation is civics in the Swedish upper secondary school. In addition to subject matter, civics is also an agent for democratic socialisation. The study explores and analyses the reflections of six teachers on their teaching about globalisation. LÄS MER

 5. 5. Educational imaginaries : a genealogy of the digital citizen

  Författare :Lina Rahm; Andreas Fejes; Henrik Nordvall; Pelle Snickars; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Popular education; non-formal adult education; computer policy; computer history; educational history; educational imaginaries; digital citizenship; problematizations; genealogy; Folkbildning; datapolitik; utbildningshistoria; datorhistoria; sociotekniska föreställningar; digitalt medborgarskap; problematiseringar; genealogi;

  Sammanfattning : This thesis makes use of a genealogical approach to map out and explainhow and why computers and citizenship have become so closely connected.It examines the historical continuities and disruptions, and the role thatpopular education has played in this interrelation. LÄS MER