Sökning: "Habits"

Visar resultat 1 - 5 av 517 avhandlingar innehållade ordet Habits.

 1. 1. Stockholmarnas resvanor – mellan trängselskatt och klimatdebatt

  Detta är en avhandling från Avdelningen för miljöstrategisk analys – fms, KTH, Drottning Kristinas väg 30, SE-100 44 Stockholm

  Författare :Greger Henriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; climate change; Travel habits; Stockholm county; traffic policy; environmental aspects; city of Stockholm; interdisciplinary research; congestion charging; the Stockholm trial; policy instruments; habits; mobility; urban transport; actor network theory;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen belyser vad resvanor är, hur storskaliga trafikreglerande åtgärder tas emot samt hur storstadsbornas resmönster kan bli miljömässigt hållbara på lång sikt. Jag diskuterar dessutom problem och möjligheter i skärningsområden mellan olika vetenskapliga discipliner som griper sig an dessa frågor. LÄS MER

 2. 2. Studies on alcohol habits : development and problems in a birth cohort of Swedish males

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Peter Wennberg; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alcohol; alcoholism; continuity; classification; development; longitudinal; stability; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : This work addresses several aspects of alcohol habits and problems in a male birth cohort. The studies focus on the prevalence of problematic alcohol use, different drinking patterns and the longitudinal development towards problematic alcohol use. LÄS MER

 3. 3. The meal in geriatric care : Habits, values and culture

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Birgitta Sidenvall; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1995]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; -; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to study the meal situation in geriatric care, focusing on cultural, social, psychological and nutritional qualities of the meals for the patients as well as caring strategies and actions performed at meals by the nursing staff.The studies were carried out in a rehabilitation and long-term care clinic providing geriatric care. LÄS MER

 4. 4. Meals and Food in Older Women Health Perceptions, Eating Habits, and Food Management

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kerstin Gustafsson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; rheumatoid arthritis; Older women; Parkinson’s disease; stroke; health perceptions; food habits; food-related work; food counselling; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The aim was to describe and explore the food-related work and eating habits of older community-dwelling women, with Parkinson’s disease, rheumatoid arthritis or stroke or without these diseases. The major focus is on health perceptions, eating habits and meal support. A theoretical framework based on cultural and health theories was adopted. LÄS MER

 5. 5. Young vegetarians and omnivores Dietary habits and other health-related aspects

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet

  Författare :Christel Larsson; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :Adolescent; Biological markers; Dietary intake; Diet history; Doubly labeled water; Energy expenditure; Food habits; Lifestyle; Nutritional status; Questionnaire; Vegan; Vegetarian; Kostvetenskap; Food and Nutrition;

  Sammanfattning : In the middle of the 1990s many adolescents became vegetarians. There was concern among adults about whether these new young vegetarians got enough energy and nutrients from their dietary intake. LÄS MER