Sökning: "Ekonomiska informationssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden Ekonomiska informationssystem.

 1. 1. The Digital Transformation of the Swedish Graphic Industry

  Författare :Mathias Cöster; Thomas Falk; Nils-Göran Olve; Benkt Wangler; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; IT; Productivity; Industrial transformation; Innovation development; Digitization; Graphic Industry; Development blocks; Technological systems; Informatics; Informatik; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : This thesis examines how IT and the digitization of information have transformed the Swedish graphic industry. The debate concerning the productivity paradox, i.e. if investments in IT contribute to productivity growth, is one important starting point for the thesis. LÄS MER

 2. 2. Strategier och styrsystem för seniorboendemarknaden

  Författare :Petter Ahlström; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Kurt Psilander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategi Strategy ; Styrning Management control ; Tjänster Services ; Livsstilskoncept Lifestyleconcept ; Tjänsteutveckling Service development ; Senior Senior ; Seniorboende Seniorhousing ; Seniorbostadsmarknaden senior housing market ; Seniorboendemarknaden; Business studies; Företagsekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Den demografiska utvecklingen i Sverige går mot en befolkningssammansättning med allt högre medelålder. Prognosen tyder på att nästan var fjärde svensk år 2025 kommer vara 65 år eller äldre. Många av dessa individer har en aktiv, frisk och relativt lång ålderdom framför sig. LÄS MER

 3. 3. Internal Control : A Study of the Concept and Themes of Internal Control

  Författare :Olof Arwinge; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : This thesis studies the accounting and auditing approach to control where the concept of internal control has developed along with the theory and practice of accounting and auditing and its stated objectives. In this context, internal control has traditionally been regarded as a means of ensuring financial reporting quality as well as a way of preventing and detecting fraudulent activity. LÄS MER

 4. 4. Occupational Fraud : Auditors’ Perceptions of Red Flags and Internal Control

  Författare :Jesper Fagerberg; Fredrik Nilsson; Leif Appelgren; Nils-Göran Olve; Sven-Erik Johansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to increase the understanding of auditors’perceptions of occupational fraud. The focus is limited to red flags andinternal control, i.e. to the indications or symptoms of occupational fraud andthe internal control systems which are implemented in order to detect andprevent such actions from being carried out. LÄS MER

 5. 5. Styrelsens ansvar för den interna kontrollen

  Författare :Elisabeth Styf; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Thomas Falk; Åke Magnusson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Business and economics; Ekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Intern kontroll fick ökad uppmärksamhet i svenskt näringsliv i och med att en svensk kod för bolagsstyrning (Koden) gavs ut 2004. Att övervaka och bedöma den interna kontrollen är ett komplext och omfattande ansvar som är svårt att överblicka för en enskild styrelseledamot. LÄS MER