Sökning: "Disability research"

Visar resultat 1 - 5 av 435 avhandlingar innehållade orden Disability research.

 1. 1. Creative Disability Classification Systems : The case of Greece, 1990-2015

  Författare :Antonia Pavli; Vasilis Galis; Berth Danermark; Myriam Winance; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; classification system; statistics; medicalization; disability movement; disability fraud; corporatism; economic crisis; STS; disability theory; Handikappvetenskap; Disability Science;

  Sammanfattning : Disability classification systems belong to the core of states’ social/disability policies through which persons with disabilities are classified as eligible or ineligible for having access to disability allowances. The study of disability classification systems has stimulated the interest of several scholars from the broader area of disability studies. LÄS MER

 2. 2. Tangible participation - Engaging designs and design engagements in pedagogical praxes

  Författare :Henrik Svarrer Larsen; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Aesthetics; annotated portfolios; Certec; corporeality; critical design; criticality; design; design artefacts; design hermeneutics; design qualities; design research; designerly; disability; embodiment; experiential qualities; extended materiality; hybrid media; ideation; intellectual disability; interaction design; interactivity; multisensory; multisensory environments; MSE; participation; participatory design; probes; programmatic design research; rehabilitation engineering; research by design; research through design; sensuousness; sketching; Snoezelen; tangible computing; tangibles.;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to three fields within design research: - Explorations of a design space related to aesthetics of Tangible Interaction, which have led to a set of design imaginations as well as perspectives on salient design qualities. - Views on and a designerly example of knowledge construction related to Research through Design as well as to programmatic approaches to design research. LÄS MER

 3. 3. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden : om barriärer, sociala relationer och livsvillkor

  Författare :Munir Dag; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; handicap; barriers; work; social support; social relations; Funktionshinder; handikapp; barriärer; arbete; socialt stöd; sociala relationer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social work; Socialt arbete; Disability research; Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. LÄS MER

 4. 4. Funktionshinder, samtal och självbestämmande : En studie av brukarcentrerade möten

  Författare :Kristina Karlsson; Lars-Christer Hydén; Claes Nilholm; Johans Sandvin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; Person-centred planning; Self-determination; Paternalism; Citizenship; Democracy; Discourse analysis; Funktionshinder; Brukarcentrering; Självbestämmande; Paternalism; Medborgarskap; Demokrati; Diskursanalys; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att ur ett medborgarskaps- och kommunikativt perspektiv undersöka och problematisera funktionshindrade ”brukares” självbestämmande i samtal som förs under s.k. brukarcentrerade teammöten organiserade av en vuxen- respektive en barn- och ungdomshabilitering. LÄS MER

 5. 5. Raising the (roll)bar : exploring barriers and facilitators to research translation in US public health

  Författare :Pamela J. Tinc; Kristina Lindvall; Lars Weinehall; Julie Sorensen; Paul Jenkins; Per Nilsen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; implementation science; research to practice; scale-up; Consolidated Framework for Implementation Research; Proctor taxonomy of implementation outcomes; evidence-based practices; stakeholder engagement; rollover protective systems; tractor overturns; farm safety; occupational safety; injury prevention; Public health; folkhälsa;

  Sammanfattning : Background In public health, implementation science work is crucial to protecting the safety and health of populations. Despite this, such efforts have been extremely limited within the specific public health field of occupational safety and health. LÄS MER