Sökning: "Anders Arnqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Anders Arnqvist.

 1. 1. Phonemic awareness in preschoolchildren : Four studies on the relationship between phonemic awareness, reading ability and short-term memory

  Författare :Anders Arnqvist; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. PISA i skolan : hur lärare, rektorer och skolchefer förhåller sig till internationella kunskapsmätningar

  Författare :Daniel Arnesson; Lisbeth Lundahl; Linda Rönnberg; Anders Arnqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; compulsory education; international large scale assessments ILSA ; PISA; TIMSS; PIRLS; ICCS; OECD; IEA; municipal school directors; principals; teachers; local reception; diffusion of innovations; policy enactment; grundskola; internationella kunskapsmätningar IK ; PISA; TIMSS; PIRLS; ICCS; OECD; IEA; kommunala skolchefer; rektorer; lärare; lokalt mottagande; Rogers diffusionsteori; policy enactment; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis addresses the local reception and use in Sweden of the major international large scale assessments (ILSAs) of student performance: Programme for International Student Assessment (PISA), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) and International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). The aim is to describe and analyze how Swedish teachers, principals and school directors interpret and possibly use ILSAs in their professional practice. LÄS MER

 3. 3. Utbildning för hållbar utveckling ur ett lärarperspektiv : Ämnesbundna skillnader i gymnasieskolan

  Författare :Carola Borg; Hans-Olof Höglund; Niklas Gericke; Eva Bergman; Anders Arnqvist; Cecilia Lundholm; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental education; Sustainable development; Teaching for sustainability; Teachers understanding; Upper secondary school; Subject -bound differences; Teaching traditions; Interdisciplinary Approach; Teaching methods; Miljöundervising; Hållbar utveckling; Undervsing för hållbar utveckling; Lärares förståelse; Gymnasieskolan; Ämnesbundna skillnader; Undervsingstraditioner; Ämnesövergripande arbetssätt; Undervsings metoder; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : This thesis investigates how teachers from different disciplines understand and implement education for sustainable development in their teaching. A nationwide questionnaire study was conducted with 3229 upper secondary school teachers representing 224 schools in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Rektorns beslutsfattande om skolans organisation : Navigering utifrån beslutslogiker i oländig terräng

  Författare :Tina Bröms; Elisabet Nihlfors; Anders Arnqvist; Daniel Nordholm; Ulf Leo; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Principal; Decision-Making; Governance of schools; Principals Decision-Making; Decision theory; Educational Leadership; Rektor; Beslutfattande; Styrning av skolan; Rektorns beslutfattande; Beslutsteori; Skolledarskap; ; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Over the past several years, there has been a greater demand for accountability of principal´s for the education they provide. Through the Education Act (SFS 2010:800), the Swedish parliament has increased the regulation and clarification of the principal´s responsibility in several areas, for example the responsibility to decide on the school’s internal organization. LÄS MER

 5. 5. Expression and function of IGF-I and insulin receptors in human micro- and macrovascular cells

  Författare :Simona I. Chisalita; Hans J. Arnqvist; Torbjorn Lindström; Per-Anders Jansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Insulin-like growth factor and insulin are phylogenetically closely related polypeptides and have large structural and biological similarities. Low circulating insulin-like growth factor-I (IGF-I), diabetes as well as insulin resistance have been implicated in the pathogenesis of cardiovascular disease, but the mechanisms involved are still not clear. LÄS MER