Sökning: "global afasi"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden global afasi.

 1. 1. Nycklar till Kommunikation : Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal

  Författare :Pia Käcker; Jerker Holmbäck; Anders Möller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; social interaction; communicative impairment; communicative ability; acquired severe brain damage; global aphasia; language impairment; friends and family; caregivers; kommunikation; social interaktion; kommunikationsstörning; kommunikativ kompetens; förvärvad grav hjärnskada; global afasi; språkstörning; anhöriga; personal; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Studien fokuserar kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och deras närstående. Syftet är att med utgångspunkt från de närståendes berättelser beskriva hur kommunikationen manifesteras, samt att ge en teoretisk beskrivning av vilka faktorer som understödjer respektive motverkar kommunikationen. LÄS MER

 2. 2. Dementia Proteomics

  Författare :Julia Remnestål; Peter Nilsson; Anna Månberg; Pieter Jelle Visser; KTH; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Dementia; Proteomics; Alzheimer s disease; Frontotemporal dementia; Antibody array; Suspension bead array; Cerebrospinal fluid; Protein profiling; Biomarker discovery; Biotechnology; Bioteknologi;

  Sammanfattning : The term dementia encompass a number of conditions arising as a consequence of tissue degeneration in the brain. This degeneration is caused by molecular events occurring on a cellular level including inflammation, defective waste disposal and accumulation of insoluble proteins and peptides. LÄS MER