Sökning: "language impairment"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade orden language impairment.

 1. 1. Specific language impairment: Neurophysiological studies of children and their parents

  Detta är en avhandling från M. Ors. Department of Clinical Neurosciences, Division of Clinical Neurophysiology, Lund University Hospital, S-221 85 LUND Sweden

  Författare :Marianne Ors; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SPECT; neuropsykologi; neurofysiologi; N400; P300; P3; N1; ERPs; event-related brain potentials; children; developmental language delay; Specific language impairment; language disorder; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Specifik språkstörning är ett tillstånd som kännetecknas av en avvikande tal- och språkstörning hos ett i övrigt friskt och normalutvecklat barn. Tillståndet beror således inte på en allmänt försenad utveckling, hörselnedsättning, uppenbar neurologisk eller psykisk sjukdom. LÄS MER

 2. 2. Language problems at 2½ years of age and their relationship with school-age language impairment and neuropsychiatric disorders

  Detta är en avhandling från M. Ors. Department of Clinical Neurosciences, Division of Clinical Neurophysiology, Lund University Hospital, S-221 85 LUND Sweden

  Författare :Carmela Miniscalco; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; language screening; language development; language delay; longitudinal; neuropsychiatric disorders; narrative skill;

  Sammanfattning : Background: International research has shown that language delay (LD) is associated with social, cognitive, emotional and/or behavioural deficiencies, but there is still a need for extended knowledge about LD at early age and its relationship with long-term language impairment and neuropsychiatric disorders in Swedish children. Aims: To study (a) if children with a positive screening result or a negative screening result at 2½ years of age showed persistent or transient language difficulties at 6 years of age and, (b) whether or not children identified by language screening at 2½ years of age were diagnosed with language, neurodevelopmental and/or neuropsychiatric impairments at school age. LÄS MER

 3. 3. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Barbro Bruce; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Medicine; language development; language disorders; language intervention;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om språk- och kommunikationsproblem hos barn. Den består av fyra studier, varav de två första behandlar frågan om hur och när sådana svårigheter kan identifieras och de två följande om hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för dels naturliga, och dels professionella samtalskontexter. LÄS MER

 4. 4. Language Processing and Contextual Influence. A study of Swedish preschool children with language impairment

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Christina Reuterskiöld; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; audiology; Otorhinolaryngology; naming; idioms; narration; genres; nonword repetition; context; language impairment; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Språklig bearbetning och kontextuell påverkan En studie av förskolebarn med språkstörning Bakgrund Avhandlingen behandlar olika aspekter av språklig bearbetning hos barn med språkstörning. Barn med språkstörning har svårt att tillägna sig sitt modersmål trots att de växer upp i en enspråkig miljö. LÄS MER

 5. 5. Language impairment in Swedish bilingual children - epidemiological and linguistic studies

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Eva-Kristina Salameh; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; samhällsmedicin; fonologi; Fonetik; phonology; Phonetics; risk factors; epidemiology; processability theory; language impairment; bilingualism; monlingualism; Socialmedicin; Social medicine;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det svenska samhället har förändrats mycket genom invandring under de senaste årtiondena. Många barn i Sverige har idag ett annat modersmål än svenska. De flesta barn tillägnar sig svenska utan problem, medan så inte är fallet för vissa barn. LÄS MER