Sökning: "Jakob Svensson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jakob Svensson.

 1. 1. Artificial neural network modelling in nuclear fusion research and engineering at the JET tokamak

  Detta är en avhandling från Stockholm : Fysik

  Författare :Jakob Svensson; KTH.; [2000]
  Nyckelord :MLP artificial neural networks; Bayesian probability theory; nuclear fusion. Plasma physics. Comples modelling. Charge exchange spectroscopy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati

  Detta är en avhandling från Stockholm : Fysik

  Författare :Jakob Svensson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; dialogue; positioning theory; ethnography; culture; rationality; deliberative democracy; late modernity; participation; participatory democracy; communication; meaning making; Citizenship; discourse;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det görs en rad försök till demokratisk förnyelse ute i kommunerna. I denna avhandling är det min ambition att analysera ett sådant försök; medborgarutskotten i Helsingborg. LÄS MER