Sökning: "friends and family"

Visar resultat 1 - 5 av 152 avhandlingar innehållade orden friends and family.

 1. 1. Teachers, Family and Friends : Essays in Economics of Education

  Författare :Krister Sund; Anders Björklund; Hans Bonesrønning; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Nationalekonomi; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : Family background and school performance during a turbulent era of school reforms In the 1990s, Swedish education policy took several steps towards more decentralization and more room for parental school choice. We study the relationship between school performance and family background during this period of time. LÄS MER

 2. 2. Relational Networks and Family Firm Capital Structure in Thailand : Theory and Practice

  Författare :Suranai Chuairuang; Barbara Cornelius; Håkan Boter; Anura De Zoysa; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Networks; relationships; capital structure decisions; family firm; small firm; information asymmetry; pecking order hypothesis; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Firms must access capital to remain in business.  Small firms have greater difficulty accessing financial resources than have large firms because of their limited access to capital markets.  These difficulties are exacerbated by information asymmetries between a small firm’ s management and capital providers. LÄS MER

 3. 3. Victimization, Positioning, and Support : Young Victims' Experiences of Crime

  Författare :Sara Thunberg; Åsa Källström; Kjerstin Andersson Bruck; Terese Glatz; Simon Green; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Youth; Young People; Victimization; Support; Positioning; Professional; Family; Friends; Information; Practical help;

  Sammanfattning : Victimization early in life can result in a number of different short and long-term consequences, for which young people might need help and support. However, from previous research it is unclear what kind of support young people perceive as supportive. LÄS MER

 4. 4. När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt : Berättelser om barn, brudar och bröllop

  Författare :Karin Jarnkvist; Jørgen Straarup; Åsa Andersson; Karin Salomonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; wedding; marriage; gender; class; story; church; civil; religion; tradition; norms; relationships; rites; family; bröllop; äktenskap; giftermål; genus; klass; berättelse; kyrka; borgerlig; religion; tradition; normer; relationer; riter; familj; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; sociology of religion; religionssociologi; Bröllop; vigsel; rit; brudpar; barn;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har antalet vigslar stadigt ökat i Sverige. I den här studien berättar unga män och kvinnor i åtta heterosexuella par om sina bröllop, från det att beslutet om giftermål togs och tills bröllopsdagen är över. Hälften av paren gifter sig borgerligt och övriga enligt Svenska kyrkans vigselordning. LÄS MER

 5. 5. Experiences of abandonment and anonymity among arthroplastic surgery patients in the perioperative period : some issues concerning communication, pain and suffering

  Författare :Mats Sjöling; Kenneth Asplund; Björn Biber; Hans Malker; Björn Sjöström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology and intensive care; Advice; communication; information; nursing; orthopaedic care; pain; suffering; Anestesiologi och intensivvård; Anaesthetics and intensive care; Anestesiologi och intensivvård; Anaesthesiology; anestesiologi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet är att illustrera och belysa upplevelsen av att vara patient med behov av ledprotes, avseende aspekterna kommunikation, smärtupplevelse, lidande och tillfredsställelse med vård och behandling. Under väntetiden för ledprotesoperation upplever deltagarna i studierna lidande i olika former, tillika att vården är otillgänglig och onåbar i ett ansiktslöst system (I). LÄS MER