Sökning: "freedom of speech"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden freedom of speech.

 1. 1. Yttrandefrihetens dilemman : Debatten om hetspropaganda, mediekoncentration samt personlig integritet mellan 1940- och 2000-tal

  Författare :Jan Andersson; Karl-Göran Algotsson; Olof Petterson; Curt Räftegård; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Freedom of speech; Freedom of information; Hate speech; Media concentration; Personal integrity; Rights; Truth; Autonomy; Value conflicts; Deliberative democracy; Statsvetenskap; Political science; Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on different types of value conflicts that have been actualized by proposals of legislation on freedom of speech. The thesis analyses three different debates which each relate to a different type of value conflict. LÄS MER

 2. 2. Varför yttrandefrihet? : Om rättfärdigandet av yttrandefrihet med utgångspunkt från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen

  Författare :Ulf Petäjä; Mats Lindberg; Lena Agevall; Jörgen Hermansson; Lindberg Mats; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Justification of freedom of speech; Democracy and freedom of speech; Reliable communication process; Arguments for freedom of speech; Political science; Statsvetenskap; justification of freedom of speech; democracy and freedom of speech; reliable communication process; arguments for freedom of speech;

  Sammanfattning : This thesis focuses primarily on the question ”why is freedom of speech valuable in a democratic context?” I argue that it is problematic that free-dom of speech takes for granted and that the main question therefore is absent in current political science research, in legal texts, and in public discourse. I also argue that in democratic states the focus, regarding freedom of speech, is often on its boundaries and limits rather than on its justification. LÄS MER

 3. 3. The Politics of Legal Challenges to Pornography: Canada, Sweden, and the United States

  Författare :Max Waltman; Jonas Tallberg; Catharine A. MacKinnon; Amy Mazur; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; pornography; prostitution; trafficking; gender-based violence; sex equality; intersectionality; freedom of speech; democracy; sexual abuse; comparative politics; civil rights; comparative law; equality law; violence against women; Canada; Sweden; United States; judicial politics; legislative politics; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The dissertation analyzes obstacles and potential in democracies, specifically Canada, Sweden, and United States, to effectively address empirically documented harms of pornography. Legislative and judicial challenges under different democratic and legal frameworks are compared. LÄS MER

 4. 4. The limits of freedom of speech : prose literature and prose writers in Egypt under Nasser and Sadat

  Författare :Marina Stagh; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Svensk yttrandefrihet och internationell rätt : Den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten och dess relation till Europakonventionen, EU-rätten och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

  Författare :Mikael Ruotsi; Lotta Lerwall; Inger Österdahl; Vilhelm Persson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constitutional law; Freedom of expression; Proportionality; International law; Konstitutionell rätt; Constitutional Law; Public International Law; Folkrätt;

  Sammanfattning : In Swedish constitutional law freedom of expression is protected by three discrete constitutional acts; the Instrument of Government (IG), the Freedom of the Press Act (FPA) and the Fundamental Law on Freedom of Expression (FLFE). The IG grants protection to freedom of expression on similar terms as article 10 of the ECHR, article 19 of the ICCPR and article 11 of the EU Charter. LÄS MER