Sökning: "Martin Kylhammar"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Martin Kylhammar.

 1. 1. Skapandets rätt : ett kulturvetenskapligt perspektiv på den svenska upphovsrättens historia

  Författare :Martin Fredriksson; Johan Fornäs; Martin Kylhammar; Jon Bing; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Copyright; authorship; Michel Foucault; law literature; history of law; history of literature; Upphovsrätt; författarroller; Michel Foucault; rätt och litteratur; rättshistoria; litteraturhistoria; mediehistoria; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The Rights of Creativity is a study of Swedish copyright history from the birth of Sweden’s first copyright legislation in the early 19th century to the passing of the current law in 1960. As the title suggests, the law is regarded as part of a wider cultural context and the dissertation moves beyond the borders of legal history and analyses the law in relation to the history of literature, film, television and other media that partly reflect and partly intersect with the legislative process. LÄS MER

 2. 2. Maskin och idyll : teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam

  Författare :Martin Kylhammar; Inge Jonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis analyses the writers August Strindberg and Verner von Heidenstam approach to, and interpretation of, modern society and the technological civilization. Strindbergs criticism of civilization is first expressed in political, later in religious terms: he examines critically negative consequences of modernity – for nature, man and society. LÄS MER

 3. 3. ”De två kulturerna” flyttar hemifrån : C.P. Snows begrepp i svensk idédebatt 1959–2005

  Författare :Emma Eldelin; Martin Kylhammar; Boel Berner; Thomas Kaiserfeld; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; “the two cultures”; C.P. Snow; Bildung; education; culture; science; Conceptual History; recontextualization of ideas; contemporary history; Sweden; ”de två kulturerna”; C.P. Snow; bildning; utbildning; kultur; vetenskap; begreppshistoria; idéers rekontextualiseringar; samtidshistoria; Sverige; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : I denna avhandling diskuteras hur begreppet ”de två kulturerna”, ursprungligen formulerat av den brittiske författaren, administratören och före detta naturvetenskapsmannen C.P. Snow, tolkades och användes i svensk idédebatt 1959–2005. LÄS MER

 4. 4. The Triumph of Technology Over Politics? : Reconstructing Television Systems: The Example of Sweden

  Författare :Lena Ewertsson; Lars Ingelstam; Martin Kylhammar; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; Television broadcasting; cable television; satellite television; socio-technical systems; large technical systems; entrepreneurship; Industriförvaltnings AB Kinnevik; TV3; Sweden; Tvärvetenskap; Kabel-TV; Satellit-TV; Public service; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Based upon perspectives and concepts from social and historical research on technical systems, this dissertation describes and analyses events and processes relating to the dramatic change in television in Western Europe during the 1980s and early 1990s. In particular, it focuses on how Swedish television, conceived as a large socio-tecnical system, has shifted from a traditional 'public service' system to a more open and mixed system. LÄS MER

 5. 5. Morgondagens experter : Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet

  Författare :Michael Godhe; Martin Kylhammar; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Popular science; science fiction; youth; tomorrow s expens; the idea of progress; the atomic bomb; the cold war; people s home; science fiction; ambivalence; Sweden; Populärvetenskap; science fiction; ungdomar; litteratur och teknik; teknikutveckling; framstegstanken; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study analyzes different views of science, technology and progress in popular science and science fiction published in Sweden during the 'long 1950s' (ca 1946-1964) and how they were related to youth. In the first part, popular technical periodicals are discussed - Teknikes Värld (Technical World) and Teknik för Alla (Technolvgy for Everyone). LÄS MER