Sökning: "Mats Ekström"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Mats Ekström.

 1. 1. Hollywood subversion : American film satire in the 1990s

  Författare :Johan Nilsson; Mats Ekström; Mats Jönsson; Erik Hedling; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Film studies; Filmvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Residential relocation, urban renewal and the well-being of elderly people : towards a realist approach

  Författare :Mats Ekström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den televiserade politiken : studier av debatt- och nyhetsjournalistik

  Författare :Göran Eriksson; Mats Ekström; Stig- Arne Nohrstedt; Klaus Bruhn Jensen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; mediazation of politics; mediated political discourse; television journalism; critical discourse analysis; an integrated approach; ethnographic methods; case studies; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This study takes as its point of departure the discussion around the mediazation of politics. The media are an essential part of, and play a crucial role for, the reproduction of a certain discourse that, within the field of Media and Communications research, has been branded a mediated or mediatized political discourse (Fairclough 1995a; Chouliaraki 2000; Ekström 2001 Ib). LÄS MER

 4. 4. Efter kärnfamiljen : familjepraktiker efter skilsmässa

  Författare :Jenny Ahlberg [Alsarve]; Christine Roman; Mats Ekström; Maria Eriksson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; post-divorce families; family boundaries; children’s perspective; family practices; negotiations; gender; participation; individualization; Sociology; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation is about post-divorce families. The central question is how family is constructed after divorce. The aim is to study how family relationships are negotiated, transformed and reproduced after the separation. LÄS MER

 5. 5. De små båtarna och den stora flykten : Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar

  Författare :Mirja Arnshav; Mats Burström; Simon Ekström; Björn Magnusson Staaf; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology of the contemporary past; materiality; Second World War; object biography; material culture; memory; cultural heritage; boats; escape; boat refugees; Estonian Swedes; Coastal Swedes; Estonia; the Baltic states; Samtidsarkeologi; arkeologi; andra världskriget; objektbiografi; Materiell kultur; minne; kulturarv; materialitet; båtar; flykt; båtflyktingar; estlandssvenskar; Estland; Baltikum; arkeologi med inriktning mot allmän arkeologi; Archaeology with General Specialisation;

  Sammanfattning : The Baltic states, Estonia, Latvia and Lithuania, were occupied no less than three times during the Second World War. Faced with a reign of terror, the threat of deportation, and compulsory conscription, over 30,000 people fled over the Baltic Sea to Sweden. LÄS MER