Sökning: "digitalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet digitalisering.

 1. 1. Digitalisering i den offentliga förvaltningen IT, värden och legitimitet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ester Andréasson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public administration; digitalisation; legitimacy; values; IT; public reform; e-förvaltning; offentlig förvaltning; digitalisering; legitimitet; värden; IT; reform;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. LÄS MER

 2. 2. Reassembling Local E-Government A study of actors’ translations of digitalisation in public administration

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mariana S. Gustafsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Local e-Government; digitalisation; network governance; translation; tensions; Kommunal förvaltning; digitalisering; nätverksstyrning; översättning; spänningar;

  Sammanfattning : The digitalisation of society decidedly affects public administration. Swedish public administration has long worked with information technologies for an effective and improved management of public services. But new and increased use of information technologies in society poses new challenges. LÄS MER

 3. 3. The Smart City – how smart can ’IT’ be? Discourses on digitalisation in policy and planning of urban development

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Malin Granath; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digitalisation; smart cities; urban planning and development; discourses; Digitalisering; smarta städer; stadsplanering och -utveckling; diskurser;

  Sammanfattning : Cities are facing many challenges; challenges linked to world-wide trends like urbanisation, climate changes and globalisation. In parallel to these trends, we have seen a rapid digitalisation in and of different parts of society. LÄS MER

 4. 4. Samordning, effektivisering og forenkling En sosiologisk analyse av begrunnelser for digitaliseringsprosesser i moderniseringen av norsk offentlig forvaltning

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jens Petter Madsbu; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digitalisation; public electronic communications service; modernisation; public management reform; New Public Management; Digital Era Governance; qualitative research; sociology; Digitalisering; offentlige elektroniske tjenester; modernisering; reformer; offentlig sektor; New Public Management; Digital Era Governance; kvalitativ forskning; sosiologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis examines the arguments used by politicians and civil servants to justify the implementation of digitalisation processes to modernise and reform the Norwegian public sector. The research questions are “What arguments are used within the Norwegian public administration to justify the implementation of digitalisation processes?” and “How can these arguments be understood in relation to ideas about modernisation and ongoing reforms within the administration more generally?”. LÄS MER

 5. 5. Gilla oss! En studie av fyra svenska medieföretags arbete med sociala medier

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Jonas Appelberg; Mittuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social media; journalism; work process; participatory culture; digitalization; Sociala medier; journalistik; arbetsprocess; deltagarkultur; digitalisering;

  Sammanfattning : This dissertation contains an exploratory study of how four Swedish media companies has decided to use social media in their daily work, and also how they in fact use them. What are the goals with implementing social media, how do they differ between different companies and do the goals transfer into the newsrooms?The four companies studied are Sveriges Radio, Aftonbladet, Dalarnas Tidningar and Gotlands Media. LÄS MER