Sökning: "digitalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 62 avhandlingar innehållade ordet digitalisering.

 1. 1. Digitalisering i den offentliga förvaltningen : IT, värden och legitimitet

  Författare :Ester Andréasson; Elin Wihlborg; Ulf Melin; Gun Hedlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; e-government; public administration; digitalisation; legitimacy; values; IT; public reform; e-förvaltning; offentlig förvaltning; digitalisering; legitimitet; värden; IT; reform;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle där elektronisk information och kommunikation får en allt större betydelse både i vardags- och arbetslivet. I föreliggande avhandling studeras den utveckling som innebär att offentliga organisationer digitaliseras, det som kan kallas för e-förvaltning. LÄS MER

 2. 2. Reassembling Local E-Government : A study of actors’ translations of digitalisation in public administration

  Författare :Mariana S. Gustafsson; Elin Wihlborg; Bo Persson; Antonio Cordella; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Local e-Government; digitalisation; network governance; translation; tensions; Kommunal förvaltning; digitalisering; nätverksstyrning; översättning; spänningar;

  Sammanfattning : The digitalisation of society decidedly affects public administration. Swedish public administration has long worked with information technologies for an effective and improved management of public services. But new and increased use of information technologies in society poses new challenges. LÄS MER

 3. 3. The Smart City – how smart can ’IT’ be? : Discourses on digitalisation in policy and planning of urban development

  Författare :Malin Granath; Karin Axelsson; Ulf Melin; Cecilia Katzeff; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digitalisation; smart cities; urban planning and development; discourses; Digitalisering; smarta städer; stadsplanering och -utveckling; diskurser;

  Sammanfattning : Cities are facing many challenges; challenges linked to world-wide trends like urbanisation, climate changes and globalisation. In parallel to these trends, we have seen a rapid digitalisation in and of different parts of society. LÄS MER

 4. 4. Toward ICT-enabled Co-production for Effective Crisis and Emergency Response

  Författare :Elina Ramsell; Sofie Pilemalm; Ida Lindgren; Elin Wihlborg; Urban Nuldén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crisis and emergency response; ICT development; digitalization; enduser involvement; co-production; unaffiliated citizen volunteers; co-production; civila frivilliga; olyckor kris respons; användarcentrerad informationssystemutveckling; digitalisering;

  Sammanfattning : In contemporary society, public services struggle to maintain a high quality of service if the authority responsible for the service delivery experiences resource deficit and increased uncertainties and vulnerabilities. This thesis explores how information and communication technology (ICT) can enable new types of network collaborations – co-production – between government (municipalities) and citizens, for a more effective crisis and emergency response. LÄS MER

 5. 5. Digital Transformation for Crisis Volunteerism : A study in the aftermath of the Swedish Forest Fires Crisis in 2018

  Författare :Maria Murphy; Sofie Pilemalm; Tobias Andersson Granberg; Lena-Maria Öberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital transformation; Digitalisation; Crisis; Volunteerism; IS design; Practice; Process; Environment; Events stakeholders; ICT; Coordination; Digital transformation; Digitalisering; Kris; Frivillighet; IS design; Praktik; Process; Omgivning; Händelser; Intressenter; IKT; Koordinering;

  Sammanfattning : In the summer of 2018, Sweden was taken by surprise and engulfed by forest fires on an unprecedented scale. Various forms of crisis volunteerism (CV) proved essential in the large scale response that ensued. LÄS MER