Sökning: "social person"

Visar resultat 1 - 5 av 731 avhandlingar innehållade orden social person.

 1. 1. Social citizenship and people with dementia : Designing social care policies in Sweden

  Författare :Jonas Nordh; Lars-Christer Hydén; Ann-Charlotte Nedlund; Charlotte Clarke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Social citizenship; people with dementia; policy; policy practice; policy actors; street-level bureaucrats; social work; care managers; rights; Socialt medborgarskap; personer med demenssjukdom; policy; policypraktik; gräsrotsbyråkrater; socialt arbete; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : People with dementia are commonly in need of some form of social care from the social services in order to manage their everyday situations. However, social services are shaped by the construction of policy targets. The aim of this dissertation is to explore the social citizenship for people with dementia. LÄS MER

 2. 2. I stället för fängelse? : En studie av vårdande makt, straff och socialt arbete i frivård

  Författare :Kerstin Svensson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Sociologi; Sociology; Client; Social Worker; Relationship; Power; Social History; Social Work; Probation; Punishment; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding of the relationship between support and control. The purpose is reached by a study of the probation service as an organization and the practical side of its work The thesis is based on two empirical studies. One is a study of records and published texts from the period 1820-2000. LÄS MER

 3. 3. Individriktad brottsprevention : om SSPF och viljan att samverka

  Författare :Christina Söderberg; Martin Börjeson; Kerstin Johansson; Torbjörn Forkby; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Denna licentiatuppsats behandlar brottspreventiv samverkan på individnivå, vilket är ett relativt nytt fenomen i Sverige och Skandinavien. Ett specifikt arbetssätt, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektor – SSPF – undersöks i studien och övergripande studeras hur idén om brottspreventiv samverkan i form av SSPF konstrueras och motiveras, hur den tolkas och omtolkas av samverkansparterna samt hur den omsätts i praktik. LÄS MER

 4. 4. Skyddandets förnuft : en studie om anhöriga till hjälpbehövande äldre som invandrat sent i livet

  Författare :Emilia Forssell; Eva Jeppsson Grassman; Lars Svedberg; Peter Öberg; Ersta Sköndal högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care; Caregiver; Culture; Elderly; Family; Immigrants; Integration; Migration; Social capital; Sweden; Tradition Social work; Social work; Socialt arbete; caregiver; culture; elderly; family; immigrants; integration; migration; social capital; tradition; social work.;

  Sammanfattning : This dissertation aims to examine and deepen the knowledge of family member caregiving where the care recipient is an elderly person who immigrated late in life. It also aims to contribute to the knowledge of the complexities underlying informal care giving and add to our understandings of what it means to be an immigrant in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Livets sista boning : Anhörigskap, åldrande och död på sjukhem

  Författare :Anna Whitaker; Eva Jeppsson Grassman; Jan-Håkan Hansson; Britt Slagsvold; Eva Jeppson Grassman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; family; relative; care; elderly; dying; nursing homes; Social work; Socialt arbete; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : This thesis is based on an empirical study carried out as a case study at a nursing home ward in the region of Stockholm. The aim of this study is to describe and analyse the conditions of ageing and dying for the old persons living in a nursing home, as well as for their relatives. LÄS MER