Sökning: "toddlare"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet toddlare.

 1. 1. Toddlers as social actors in the Swedish preschool

  Författare :Ingrid Engdahl; Ann-Christin Cederborg; Peg Lindstrand; Susan Danby; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; toddlers; one year olds; preschool; play; interaction; friendship; communication; phenomenology; social person; agency; småbarn; toddlare; ettåringar; förskola; lek; interaktion; vänskap; kommunikation; fenomenologi; social person; Education; Pedagogik; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on interaction among young toddlers during their second year of life in a Swedish preschool. The overall aim of this thesis was to explore interaction, communication and the creation of friendship between the young children during self initiated play activities. LÄS MER

 2. 2. Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns matematiserande

  Författare :Maria Reis; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; matematik; yngre barn; variationsteori; dimensioner av variation; differentiera; lärande i förskolan; toddlare; variationsteori; matematik; Teacher Education and Education Work; Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER