Sökning: "Otorhinolaryngology"

Visar resultat 1 - 5 av 155 avhandlingar innehållade ordet Otorhinolaryngology.

 1. 1. Assessment of increased upper airway resistance in snorers. Methodological and diagnostic considerations

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Sören Berg; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; arousals.; pharyngeal pressure; intrathoracic pressure; hypopnea; respiratory ventilation; oxygenation; Non apneic snorers; upper airway obstruction; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid omhändertagande av patienter med snarkning och obstruktionsproblematik är det viktigt att beakta alla grader av andningsstörning. Nuvarande utredningsmetoder är väl lämpade för att diagnostisera avancerade sjukdomstillstånd präglade av andningsuppehåll under sömnen (apnéer) men har svårare att identifiera patienter vilkas andnings- och sömnstörning är mindre uttalad. LÄS MER

 2. 2. Visual influences on vestibular compensation and postural control

  Detta är en avhandling från Department of Otorhinolaryngology, Lund University

  Författare :Anna Hafström; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; Medicin människa och djur ; Vestibular schwannoma; Alcohol intoxication.; Medicine human and vertebrates ; Vestibular deafferentation; Visual-vestibular interactions; Subjective visual horizontal and vertical; Visual dependence; Utriculus; Balance; Vision; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Interaktionen mellan syn- och balanssinne för orienterings- och balansförmåga studerades hos friska försökspersoner, alkoholpåverkade friska försökspersoner och personer med en väldefinierad, ensidig vestibulär skada: translabyrintär vestibulär nervavskärning pga vestibularisschwannom. Balansförmåga i stående studerades med posturografi. LÄS MER

 3. 3. Influence of middle ear pressure changes on labyrinthine hydrodynamics and hearing physiology

  Detta är en avhandling från Department of Otorhinolaryngology, Lund University

  Författare :Konrad Konradsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; audiology; Pressure; Audiometry; Cats; Animal; Cochlea; Cochlear aqueduct; Ear; Eustachian tube; Hearing; Otorinolaryngologi; Human; Labyrinth; Otorhinolaryngology; Meniere s disease; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish INLEDNING – Människans hörsel är beroende av att öra, nervsystem och hjärna alla fungerar som de skall. Det inkluderar mellanörat; med hörselben och trumhinna, innerörat; med sina sinnesceller, hörselnerven och hörselcentrum i hjärnan. LÄS MER

 4. 4. Prognostic factors in squamous cell carcinoma of the head and neck, with emphasis on 11q13 rearrangements and cyclin D1 overexpression

  Detta är en avhandling från Department of Otorhinolaryngology, Lund University

  Författare :Jan Åkervall; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; audiologi; Otorinolaryngologi; auditive system and speech; audiology; head and neck; squamous cell carcinoma; genetics; prognosis; CCND1; chromosomes; cyclin D1; chemotherapy; Otorhinolaryngology; gene expression; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Skivepitelcancer i huvud- och halsregionen (SCCHN) Kliniska aspekter Prognosen vid SCCHN är i stort sett oförändrat dålig sedan 30 år tillbaka; cirka hälften av patienterna dör av sin sjukdom. Trots stora tekniska framsteg kring behandlingsteknikerna (ofta en kombination av kirurgi, strål- och i viss mån cellgiftsbehandling) medför dessa många gånger ogynsamma sidoeffekter i syfte att uppnå tumörfrihet. LÄS MER

 5. 5. Long-term follow-up after otitis media in childhood

  Detta är en avhandling från Marie Ryding, Dept of Otorhinolaryngology, Östersunds Hospital, 83183 Östersund

  Författare :Marie Ryding; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Otorhinolaryngology; audiology; hörsel- och talorganen; audiologi; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; tympanic membrane pathology.; otitis media with effusion; hearing loss; follow-up; acute otitis media; Eustachian tube;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund: Öroninflammation är vanligt förekommande i barnaåren. De flesta barn har haft minst en episod med akut varig öroninflammation (AOM) och/eller en period med vätska i mellanörat (SOM) före skolstart. LÄS MER