Sökning: "Ingrid Engdahl"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Ingrid Engdahl.

 1. 1. Med barnens röst : Ettåringar "berättar" om sin förskola

  Författare :Ingrid Engdahl; Jane Brodin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ettåringar; förskola; barns perspektiv; lek; subjektskapande; kamratskap; Children; Barn;

  Sammanfattning : In the children’s voiceOne-year-olds “tell” about their preschoolThe overall aim of this study is to advance the child’s perspective. This is done by a study of one-year-olds in a toddler unit in a Swedish municipal preschool, located in a multicultural suburb in the city of Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Toddlers as social actors in the Swedish preschool

  Författare :Ingrid Engdahl; Ann-Christin Cederborg; Peg Lindstrand; Susan Danby; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; toddlers; one year olds; preschool; play; interaction; friendship; communication; phenomenology; social person; agency; småbarn; toddlare; ettåringar; förskola; lek; interaktion; vänskap; kommunikation; fenomenologi; social person; Education; Pedagogik; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on interaction among young toddlers during their second year of life in a Swedish preschool. The overall aim of this thesis was to explore interaction, communication and the creation of friendship between the young children during self initiated play activities. LÄS MER

 3. 3. Att undervisa de yngsta barnen i förskolan

  Författare :Catucci Ester; Anna Ehrlin; Ingrid Engdahl; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER