Sökning: "hörsel- och talorganen"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden hörsel- och talorganen.

 1. 1. Problems of language and communication in children; Identification and intervention

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Barbro Bruce; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiology; Medicin människa och djur ; Otorhinolaryngology; Interaction; Medicine human and vertebrates ; Intervention; Screening; Language and communication problems; audiologi; hörsel- och talorganen; ADHD; Identification; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Medicine; language development; language disorders; language intervention;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om språk- och kommunikationsproblem hos barn. Den består av fyra studier, varav de två första behandlar frågan om hur och när sådana svårigheter kan identifieras och de två följande om hur man kan stödja och stimulera barn med språkstörning inom ramen för dels naturliga, och dels professionella samtalskontexter. LÄS MER

 2. 2. Specific Language Impairment in Swedish: Grammar and Interaction

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Kristina Hansson; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Otorhinolaryngology; interaction; mazes; subordination; word order; verb forms; grammar; Swedish; specific language impairment; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : The main purpose of this work was to explore grammar in Swedish children with Specific Language Impairment (SLI), that is children with impaired language development in the presence of normal hearing and otherwise normal development. In four differents studies, spontaneous data from six children with SLI were analysed and compared with data from either younger children with phonological impairment but normal grammar (PI), or from younger controls with typical development. LÄS MER

 3. 3. Prosody in Swedish Children with Language Impairment. Perceptual, Acoustic and Interactional Aspects

  Detta är en avhandling från Christina Samuelsson, Högdalsgatan 17, 587 31 Linköping

  Författare :Christina Samuelsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen; audiology; Otorhinolaryngology; classification; acoustic evaluation; prosody; perceptual evaluations; language impairment;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore prosodic problems in Swedish children with language impairment (LI). In the first study, 29 children with LI participated. They were assessed with an assessment procedure for prosody at the word, phrase and discourse levels, developed within this thesis. LÄS MER

 4. 4. Language Processing and Contextual Influence. A study of Swedish preschool children with language impairment

  Detta är en avhandling från Department of Logopedics, Phoniatrics and Audiology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Christina Reuterskiöld; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; audiology; Otorhinolaryngology; naming; idioms; narration; genres; nonword repetition; context; language impairment; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Language Processing and Contextual Influence A Study of Swedish Preschool Children with Language Impairment The aim of the present work was to study different types of contextual influence on language performance in a variety of tasks: repetition of nonwords, narration, understanding of idioms and picture naming in a group of Swedish preschool children with language impairment (LI). The stress pattern of words and nonwords was found to have an impact on the repetition performance of the participants. LÄS MER

 5. 5. Serine protease inhibitors in the upper and lower airways

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Camilla Hollander; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; auditive system and speech; Neutrophils; audiology; Otorhinolaryngology; Medicin människa och djur ; AAT; Medicine human and vertebrates ; SLPI; cytokines chemokines; anti-proteases; audiologi; hörsel- och talorganen; Airway inflammation; Otorinolaryngologi;

  Sammanfattning : Proteases and their inhibitors are implicated in the physiology and pathology of the airways. Protease inhibitors include those produced locally, such as secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI), and those produced mainly by the liver that can reach the airways via passive diffusion, such as alpha1-antitrypsin (AAT). LÄS MER