Sökning: "arkeologi"

Visar resultat 1 - 5 av 2646 avhandlingar innehållade ordet arkeologi.

 1. 1. Föreställningar om det förflutna : Arkeologi och rekonstruktion

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Bodil Petersson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; arkeologi; rekonstruktion; arkeologihistoria; experimentell arkeologi; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Aldrig tidigare har intresset för att återskapa miljöer från det förflutna varit så stort som det är nu. Vikingabyar, medeltidsmarknader, återuppväckta sten-, brons- och järnåldersbygder och tornerspel är bara några exempel på alla de företeelser som förekommer idag. LÄS MER

 2. 2. Med historien i ryggen : Om den arkeologiska uppgiften

  Detta är en avhandling från Uppsala : Arkeologi

  Författare :Fredrik Andersson; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; archaeology; theory; historiography; narrative; time; postprocessual archaeology; modernity; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : This dissertation explores the boundaries of archaeology. Its subject is an archaeological practice that no longer seems to be able to challenge our modern conception of the world. LÄS MER

 3. 3. Det hotade kollektivet : Neolitiseringsprocessen ur ett östmellansvenskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Arkeologi

  Författare :Lars Sundström; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Neolithisation; Funnel-Beaker Culture; TRB; hunters-gatherers; social complexity; social reproduction; history; Eastern Central Sweden; Axe production; domestic production; petrological analysis; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : This dissertation questions the established view on the social process in connection with Neolithisation. Therefore it has been necessary to discuss more general principles, on how to understand this process of change, when iterant hunter-gatherers became settled farmers. LÄS MER

 4. 4. And Through Flows the River Archaeology and the Pasts of Lao Pako

  Detta är en avhandling från Uppsala : Afrikansk och jämförande arkeologi

  Författare :Anna Källén; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Lao Pako; Laos; Mainland Southeast Asia; archaeology; excavation; ceramics; iron production; ritual; gender; the past; time; postcolonial; critical theory; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This is a story about Lao Pako. Lao Pako is located on a small hill on the southern bank of the river Nam Ngum in central Laos. LÄS MER

 5. 5. Rum utan utsikt Fönster och ljus i medeltida byggnader

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

  Författare :Linda Qviström; Anders Andrén; Herman Bengtsson; Martin Hansson; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Medieval Archaeology; Post Medieval Archaeology; Windows; Medieval Buildings; Light Openings; Window Glass; View; Interiors; Darkness; Light; Lighting; Light Equipment; Arkeologi; historisk arkeologi; medeltida byggnader; fönster; ljusöppningar; fönsterglas; utsikt; inomhusmiljö; mörker; ljus; belysning; belysningsredskap; Uppland; Gotland; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Windows, light and a view are self-evident parts of contemporary interiors. This was not the case in Scandinavia during the Middle Ages (c. 1050–1520 CE), when closed spaces without wall openings were standard. LÄS MER