Sökning: "förhör"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet förhör.

 1. 1. Så fångas de misstänktas ord. Förhör och dokumentationspraktiker på Skattebrottsenheten Capturing the suspect's words. Investigative interviewing and documentation practices at the Swedish tax fraud unit

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

  Författare :Ylva Byrman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Förhör; Samtalsanalys; Dokumentation; Conversation analysis; Police questioning; Verksamhetsteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Interrogating to detect deception and truth : effects of strategic use of evidence

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Maria Hartwig; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bevis; förhör; rättspsykologi; evidence; Police questioning; Deception detection; Interrogation; Strategic use of evidence; Statement-evidence consistency;

  Sammanfattning : Several decades of research has shown that people are poor at detecting deception. This thesis, based on four empirical studies, aimed at exploring human deception detection accuracy in the context of interrogations. LÄS MER

 3. 3. Berätta din sanning : En förhörsledares projekt i förhör med misstänkt person

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Harriet Jakobsson Öhrn; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institutional talk; police interview; action; intention; project; tacit knowledge; professional competence; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : From general conditions when interviewing suspect persons, in my thesis I want to let an individual police interviewer emerge. The aim of the study is to describe the police interviewer’s actions in the interview situation. I strive to explore, identify and interpret the meaning of these actions during the interviews. LÄS MER

 4. 4. Tortyr och pinligt förhör - våld och tvång i äldre svensk rätt

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för historiska studier, Umeå

  Författare :Björn Åstrand; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Tortyr; diskurs; lagstiftning; rättsskipning; medeltid; tidigmodern tid; svensk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Legal history; Rättshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : Torture in the past is the subject of this dissertation. The aim of the study is to discuss one of the grand narratives of Swedish history. In an evolutionary frame Sweden has been put forward as a country which early developed judicial security for citizens. LÄS MER