Sökning: "rekontextualisering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet rekontextualisering.

 1. 1. “Swarming European Consciousness” : Europe and Tradition in the Work of William Carlos Williams

  Författare :Elin Käck; Carin Franzén; Hélène Aji; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; American poetry; William Carlos Williams; Euro-American relationship; Europe; tradition; recontextualization; hegemony; counterhegemonic; modernism; Amerikansk poesi; William Carlos Williams; den euro-amerikanska relationen; Europa; traditionen; rekontextualisering; hegemoni; kontrahegemonisk; modernism;

  Sammanfattning : This study focuses on how the American poet William Carlos Williams (1883–1963) deals with Europe and tradition in works published between 1917 and 1928 and in unpublished material from the same period. Poems from Al Que Quiere! (1917), Sour Grapes (1921), Kora in Hell (1920) and Spring and All (1923) as well as The Great American Novel (1923) and A Voyage to Pagany (1928) constitute the core of the material. LÄS MER

 2. 2. Epistemisk drift : Genbegreppets rörelser i några av forskningens och undervisningens texter i biologi

  Författare :Veronica Flodin; Ingrid Carlgren; Lena Tibell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gene; gene concept; biology; content; text book; recontextualization; higher education; gen; genbegreppet; biologi; innehåll; lärobok; rekontextualisering; högre utbildning; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att utveckla förståelsen för relationen mellan den kunskap som tas fram i forskning i biologi och den kunskap som det sedan undervisas om, i kurser på universitetet. Arbetet i denna uppsats är begränsat till den del av forskning och undervisning som är inriktad mot användningen av vetenskapliga begrepp i texter, och vilka innebörder användningarna leder till. LÄS MER

 3. 3. -Måste det här vara som en väckelserörelse? : en studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat

  Författare :Monika Diehl; Eva Leffler; Joakim Lindgren; Maj Asplund Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial learning; lower secondary school; recontextualisation; Basil Bernstein; education; teaching; learning; assessment; classification; framing; Entreprenöriellt lärande; grundskolan; rekontextualisering; Basil Bernstein; utbildning; undervisning; lärande; bedömning; klassifikation; inramning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this compilation thesis is to describe prerequisites for what, in a Swedish educational context, is often called ‘entrepreneurial learning’ and to examine the possible influence that this has on school practice. The study was carried out in two lower secondary schools and was guided by the following two research questions. LÄS MER

 4. 4. Organisationer berättar : Narrativitet som resurs i strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Sofia Rehnberg; Anna-Malin Karlsson; Mats Landqvist; Viveka Adelswärd; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; narrativity; narrative; story; storytelling; recontextualisation; remediation; intertextuality; narrativitet; berättelse; strategiskt berättande; storytelling; rekontextualisering; remediering; intertextualitet; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is the communicative practice of strategic storytelling. The aim of the study is to analyse how storytelling is used and handled by organizations to reach comprehensive organizational goals. LÄS MER

 5. 5. The Recontextualisation of Social Pedagogy. A study of three curricula in the Netherlands, Norway and Ireland

  Författare :Pelle Hallstedt; Mats Högström; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; Sociologi; Sociology; welfare state; social pedagogy; recontextualisation; pedagogic discourse; higher education; ethnography; discourse analysis; classification and framing; Basil Bernstein; curriculum; Pedagogik; didaktik; Special didactics; Specialdidaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe, analyse, and compare the recontextualisation of social pedagogy in three different curricula; in Nijmegen (NL), Lillehammer (N), and Sligo (IRL). The curricula represent different academic orientations and are located in different social-political contexts. LÄS MER