Sökning: "nursing students"

Visar resultat 1 - 5 av 114 avhandlingar innehållade orden nursing students.

 1. 1. Simulation used as a learning approach in nursing education Students’ experiences and validation of evaluation questionnaires

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Randi Tosterud; Marie-Louise Hall-Lord; Kerstin Petzäll; Birgitta Hedelin; Anna Löfmark; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; debriefing; evaluation questionnaires; fidelity; nursing students; experiences; psychometric testing; simulation; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to investigate bachelor nursing students’ experiences with simulation as a learning approach conducted under various conditions. Additionally, the aim was to translate and validate questionnaires for the evaluation of simulation in a Norwegian context.Methods: Quantitative and qualitative methods were used. LÄS MER

 2. 2. Nursing students' narrated, lived experiences of caring, education and the transition into nursing, focusing on care of the elderly

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedt

  Författare :Ingegerd Fagerberg; Sirkka-Liisa Ekman; Kenneth Asplund; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nursing students; elder care; longitudinal study; caring; transition into nursing; nursing education; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of this longitudinal research project was to elucidate and reach an understanding of influencing aspects on nursing students' choice of future work area as newly graduated nurses. The influencing aspects should be affiliated with the three-year education, the students' transition into nursing and the care of the elderly. LÄS MER

 3. 3. Drama and Learning in Nursing Education : A study in first and second cycle

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Susanna Arveklev Höglund; Margret Lepp; Linda Berg; Helena Wigert; Anna-Lena Östern; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Drama; Learning; Nursing; Nursing; Education; Teaching; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore and describe the nature of students learning through drama in nursing education, in first and second cycle. Methods: Study I was conducted as an integrative review of the literature. Study II was performed as a qualitative phenomenographic study were 16 nursing students was interviewed. LÄS MER

 4. 4. Heteronormativity in a Nursing Context Attitudes toward Homosexuality and Experiences of Lesbians and Gay Men

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gerd Röndahl; Marianne Carlsson; Sune Innala; Kerstin Segesten; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring sciences; lesbians and gay men; homosexual; social norms; heteronormativity; intergroup relation; attitude; communication; nursing; Vårdvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The general aim of the project was to describe the situation of lesbians and gay men in a nursing environment by studying the attitudes of nursing staff and students, and the experiences of gay nursing staff in their work environment and of gay patients and partners in their encounters with nursing. The study for papers I and II had a descriptive, comparative design. LÄS MER

 5. 5. Den professionella sjuksköterskan i relation till den akademiska sjuksköterskeutbildningen

  Detta är en avhandling från Institutionen för hälsa och vård

  Författare :Monica Björkström; Elsy Athlin; Inger Johansson; Ingegerd Fagerberg; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Professional; Awareness; Research-based nursing; Nursing students; Nurses; Professionell; Medvetenhet; Forskningsbaserad omvårdnad; Sjuksköterskestudenter; Sjuksköterskor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The Professional Nurse in Relation to Academic Nursing EducationThe increasing demands on the nurse’s competence in the society are reflected in laws and ordinances as well as in the transition of the nursing education to universities. The overall aim of this thesis was to illuminate, describe and understand nurses’ professional awareness in relation to academic nursing education. LÄS MER