Sökning: "nursing education"

Visar resultat 1 - 5 av 248 avhandlingar innehållade orden nursing education.

 1. 1. Drama and Learning in Nursing Education : A study in first and second cycle

  Författare :Susanna Arveklev Höglund; Margret Lepp; Linda Berg; Helena Wigert; Anna-Lena Östern; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Drama; Learning; Nursing; Nursing; Education; Teaching; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore and describe the nature of students learning through drama in nursing education, in first and second cycle. Methods: Study I was conducted as an integrative review of the literature. Study II was performed as a qualitative phenomenographic study were 16 nursing students was interviewed. LÄS MER

 2. 2. Assessment of patients' needs and resources as a basis in supervision for individualised nursing care in nursing home wards : evaluation of an intervention study

  Författare :Görel Hansebo; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; Karolinska institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Geriatric nursing; Nursing; Nursing assessment; Nursing care; Nursing homes; Qualitative methods; Geriatri; Geriatrik; Omvårdnad; Sjukhem; Hemsjukvård; Äldrevård; Psykiatrisk vård; Kvalitativa metoder; Caring sciences; Vårdvetenskap; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; intervention project; assessment; supervision; elderly care; knowledge of patients; professional approach and qualitative methods;

  Sammanfattning : The study in this thesis was conducted as an intervention project in three nursing home wards in Sweden, in a big city as well as in rural areas, one year in each ward. The intervention consisted of supervision for individualised and documented nursing care with a multidimensional assessment instrument, the Resident Assessment Instrument (RAI/MDS), used as a basis. LÄS MER

 3. 3. Municipal elderly care : implications of registered nurses' work situation, education, and competence

  Författare :Karin Josefsson; Örebro universitet; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; registered nurse ; nursing ; municipal elderly care ; work situation ; demand ; control ; influence ; support ; violence ; education ; competence ; competence development ; questionnaire ; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; registered nurse; nursing; municipal elderly care; work situation; demand; control; influence; support; violence; education; competence; competence development; questionnaire;

  Sammanfattning : Registered nurses (RNs) are key figures in municipal elderly care. It is a challenge to create necessary conditions that enable them to provide quality nursing care. LÄS MER

 4. 4. Nursing students' narrated, lived experiences of caring, education and the transition into nursing, focusing on care of the elderly

  Författare :Ingegerd Fagerberg; Sirkka-Liisa Ekman; Kenneth Asplund; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nursing students; elder care; longitudinal study; caring; transition into nursing; nursing education; Caring sciences; Vårdvetenskap; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; nursing students; elder care; longitudinal study; caring; transition into nursing; nursing education.;

  Sammanfattning : The overall aim of this longitudinal research project was to elucidate and reach an understanding of influencing aspects on nursing students' choice of future work area as newly graduated nurses. The influencing aspects should be affiliated with the three-year education, the students' transition into nursing and the care of the elderly. LÄS MER

 5. 5. Akademisering av specialistsjuksköterskans utbildning i Sverige : Spänningsförhållanden med anledning av  utbildningsreform i enlighet med Bologna

  Författare :Lena German Millberg; Joakim Öhlén; Linda Berg; Gun Nordström; Åsa Lindberg-Sand; Lena Millberg German; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Action Research; Clinical Nurse Specialist; Curriculum; Education Nursing Masters; Grounded Theory; Higher Education; The Bologna Process; Postgraduate Degree Projects.; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingens övergripande syfte var att studera konsekvenser av ökad akademisering och akademiskt lärande inom Svensk specialist-sjuksköterskeutbildning efter genomförande av ny utbildningsreform enligt Bologna.Bakgrund: Specialistsjuksköterskor förväntas i dagens hälso– och sjukvård att kunna bedriva en patientsäker och evidensbaserad vård, vilket kräver akademisk kompetens. LÄS MER