Sökning: "nursing education"

Visar resultat 1 - 5 av 253 avhandlingar innehållade orden nursing education.

 1. 1. Drama and Learning in Nursing Education : A study in first and second cycle

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Susanna Arveklev Höglund; Högskolan Väst.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Drama; Learning; Nursing; Nursing; Education; Teaching; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore and describe the nature of students learning through drama in nursing education, in first and second cycle. Methods: Study I was conducted as an integrative review of the literature. Study II was performed as a qualitative phenomenographic study were 16 nursing students was interviewed. LÄS MER

 2. 2. Municipal elderly care implications of registered nurses' work situation, education, and competence

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska institutet

  Författare :Karin Josefsson; Örebro universitet.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science; registered nurse ; nursing ; municipal elderly care ; work situation ; demand ; control ; influence ; support ; violence ; education ; competence ; competence development ; questionnaire ; registered nurse; nursing; municipal elderly care; work situation; demand; control; influence; support; violence; education; competence; competence development; questionnaire;

  Sammanfattning : Registered nurses (RNs) are key figures in municipal elderly care. It is a challenge to create necessary conditions that enable them to provide quality nursing care. LÄS MER

 3. 3. Att vara i en fristad : berättelser om lindrat lidande inom palliativ vård

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för vårdpedagogik, Göteborgs universitet (Department of Health Care Pedagogics, University of Gothenburg)

  Författare :Joakim Öhlén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; alleviation of suffering; cancer patients; caring; hermeneutics; lived body; nursing care; palliative care; phenomenology of the life-world; suffering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nursing students' narrated, lived experiences of caring, education and the transition into nursing, focusing on care of the elderly

  Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedt

  Författare :Ingegerd Fagerberg; Mälardalens högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; nursing students; elder care; longitudinal study; caring; transition into nursing; nursing education; nursing students; elder care; longitudinal study; caring; transition into nursing; nursing education.;

  Sammanfattning : The overall aim of this longitudinal research project was to elucidate and reach an understanding of influencing aspects on nursing students' choice of future work area as newly graduated nurses. The influencing aspects should be affiliated with the three-year education, the students' transition into nursing and the care of the elderly. LÄS MER

 5. 5. Learning with, from and about each other interprofessional education on a training ward in municipal care for older persons

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Marie Lidskog; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Interprofessional education; learning; health and social care; undergraduate; training ward; older persons; occupational therapy; nursing; social work; attitudes; phenomenography; social identity; community of practice; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe and evaluate interprofessional education on an interprofessional training ward in municipal care for older persons. Interprofessional education has for some years now been proposed as a means to meet the call for effective collaboration, co-ordination and quality in health and social care. LÄS MER