Sökning: "recontextualisation"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet recontextualisation.

 1. 1. The Recontextualisation of Social Pedagogy. A study of three curricula in the Netherlands, Norway and Ireland

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Pelle Hallstedt; Mats Högström; Malmö University.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; Sociologi; Sociology; welfare state; social pedagogy; recontextualisation; pedagogic discourse; higher education; ethnography; discourse analysis; classification and framing; Basil Bernstein; curriculum; Pedagogik; didaktik; Special didactics; Specialdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Humanities Social Sciences; Curriculum; Classification and framing; Discourse analysis; Ethnography; Higher education; Pedagogic discourse; Social pedagogy; Recontextualisation; Welfare state;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att beskriva, analysera och jämföra rekontextualiseringen av socialpedagogik i tre olika curriculum; I Nijmegen (Nederländerna), Lillehammer (Norge) och Sligo (Irland). Rekontextualisering, ett begrepp hämtat från Basil Bernstein, syftar på den transformation som sker när socialpedagogik flyttas in i ett undervisningssammanhang. LÄS MER

 2. 2. Changing practice by reform the recontextualisation of the Bologna process in teacher education

  Detta är en avhandling från Acta universitatis Gothoburgensis

  Författare :Richard Baldwin; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bologna; teacher education; policy implementation; recontextualisation; Teacher education and education work;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate a specific case of curriculum change; that of organizing teacher training courses around learner outcomes in line with the Bologna process. The investigation is an example of a practitioner research case study and looks at how official Bologna policy messages are re-interpreted and recontextualised at the local micro level. LÄS MER

 3. 3. Ämneskonstruktioner i ekonomismens tid : Om undervisning och styrmedel i modersmålsämnet i svenska och danska gymnasier

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Bengt Sjöstedt; Malmö University.; Malmö University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; subject constructions; governing system; governing document; subject of Swedish; subject of Danish; recontextualisation; frame factors; codes; determinants; subject didactics; Basil Bernstein; economism; new public management; trajectories; the teching and learning of Swedish; educational sciences;

  Sammanfattning : A comparison is drawn between the subjects of Swedish and Danish at 'gymnasium' level (upper secondary school) in the two countries, and of the governing documents, governing systems, and international trajectories behind them. The thesis is grounded in Basil Bernstein's didactic model and his recontextualisation model, in Danish didactic theories, and in Swedish curriculum theory. LÄS MER

 4. 4. Skolmusikalen om möten, makt och musik i två skolmusikalprojekt i årskurs nio

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Lorentz Edberg; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Educational tradition; local community; pedagogical code; recontextualisation; school musical; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The two school musical theatre projects in this case study were carried out in 2011-2012 in Year 9 at two Swedish secondary schools, Annebäckskolan and Bäråskolan, as a part of the subject “Elevens val” (Student’s Elective). The purpose of the study was to analyse how pedagogy, power and control appeared in the projects, based on the following research questions: How can the influence of the local community and leisure discourses on education be understood through the two school musical theatre projects? What pedagogical codes appear in the projects and how do they relate to time and space? What power relations are produced and why? The study was conducted through participatory observations and interviews and dialogues with participating students and teachers. LÄS MER

 5. 5. -Måste det här vara som en väckelserörelse? en studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Monika Diehl; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial learning; lower secondary school; recontextualisation; Basil Bernstein; education; teaching; learning; assessment; classification; framing; Entreprenöriellt lärande; grundskolan; rekontextualisering; Basil Bernstein; utbildning; undervisning; lärande; bedömning; klassifikation; inramning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this compilation thesis is to describe prerequisites for what, in a Swedish educational context, is often called ‘entrepreneurial learning’ and to examine the possible influence that this has on school practice. The study was carried out in two lower secondary schools and was guided by the following two research questions. LÄS MER