Sökning: "social practices"

Visar resultat 1 - 5 av 1656 avhandlingar innehållade orden social practices.

 1. 1. Sport as a Means of Responding to Social Problems Rationales of Government, Welfare and Social Change

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :David Ekholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; social policy; social inclusion; youth; subject formation; citizenship; civil society; community; governmental rationality; Socialt arbete; socialpolitik; social inkludering; ungdom; fostran; medborgarskap; civilsamhälle; gemenskap; styrningsrationalitet;

  Sammanfattning : Sport has been increasingly recognized in social policy as a means of steering social change and as a method for responding to diverse social problems. The present study examines how rationales of social change are formed through ‘sport as a means of responding to social problems’. LÄS MER

 2. 2. A society With or Without Drugs. Continuity and change in Drug Policies in Sweden and the Netherlands

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Dolf Tops; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Context.; Social Control; Social problems; Drug Policy; Institutions; Sweden; the Netherlands; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning I debatter och forskning om narkotikapolitik anges den svenska och nederländska modellen ofta som ett motsatspar. Såväl målet för, som utformningen av, narkotikapolitiken har framställts som radikalt olika. Detta synsätt kan sägas vara riktigt. LÄS MER

 3. 3. Strategizing in construction: Exploring practices and paradoxes

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Martin Löwstedt; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; strategy-as-practice SAP ; organizational change; strategizing; practice; social identity; strategy; construction industry;

  Sammanfattning : The starting point of this thesis was an identified lack of strategy-related research within the construction industry as well as a lack of comprehensive strategy management at the organizational level in construction. A growing number of researchers have highlighted the importance of strategy research in construction in regards to increase understanding of long-term development and change on the organizational levels of construction companies. LÄS MER

 4. 4. A sustainable home? Reconceptualizing home in a low-impact society

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Pernilla Hagbert; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; social practices; transition; low-impact; home; housing; sustainability;

  Sammanfattning : This thesis addresses the environmental and socio-economic impact of modern ways of living, focusing on home-related concepts and practices for transitions to a less environmentally harmful and more socially just society. Exploring diverse conceptualizations of a sustainable home, the aim is to broaden discourses on less resource-intensive ways of living and residing. LÄS MER

 5. 5. Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Majsa Allelin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Schooling; Education; Social Reproduction; Formal and Real Subsumption; Marx; New Public Management; Segregation; Ethnography;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is twofold: to explore the ways in which the transformation of the Swedish elementary school can be understood through Marxist theory; and, by ethnographic methods, understand the everyday lives of students and teachers in light of the transformation of the educational system. The ethnography has been conducted by observations and interviews during a total of six months at two different schools, Libera and Publica. LÄS MER