Sökning: "social semiotics"

Visar resultat 1 - 5 av 97 avhandlingar innehållade orden social semiotics.

 1. 1. Cold water politics : The maritime strategy and geopolitics of the northern front

  Författare :Ola Tunander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Security Politics; Semiotics; Geopolitics; Naval Strategy; US Maritime Strategy; Submarines; Scandinavia; Barents Sea; Norwegian Sea; Diplomatic Signals; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the strategic field of force dominating the Northern waters. Instead of an emphasis on the declared policies of the various nations, the focus here is on geopolitics, technological change and on US and Soviet military strategies influencing the security policies of the Nordic region. LÄS MER

 2. 2. Full gas mot en (o)hållbar framtid : Förväntningar på bränsleceller och vätgas 1978 - 2005 i relation till svensk energi- och miljöpolitik

  Författare :Martin Hultman; Jonas Anshelm; Christer Nordlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental history; discourse; STS; history of technology; sociology of expectations; hydrogen; fuel cell; utopia; material~semiotics; cultural studies; Miljöhistoria; mijlöteknik; teknik- och vetenskapsstudier; energipolitik; diskurs; utopier; förväntanssocilogi; materiell- semiotik; kulturstudier; teknikhistoria; vätgas; bränsleceller; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : I föreliggande avhandling undersöker Hultman hur bränsleceller och vätgas underolika tidpunkter beskrivits som delar i ett framtida energisystem 1978 – 2005. Detempiriska materialet som analyseras är statliga utredningar, böcker, rapporter,tidningsartiklar och riksdagstryck. LÄS MER

 3. 3. No Heroics, Please : Mapping Deceased Donation Practices in a Catalan Hospital

  Författare :Sara Bea; Gillian Haddow; Stephen Kemp; UK The University of Edinburgh Science Technology and Innovation Studies; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Deceased; organ donation;

  Sammanfattning : This thesis presents an in-depth ethnographic mapping of deceased donation in a Catalan hospital. A unique site in terms of leading edge technoscientific practices, high rates of donation and its consolidated specialised team of transplant coordinators (TCs). LÄS MER

 4. 4. “The World at Your Fingertips if You Know the Computer”: Agency, Information and Communication Technologies and Disability

  Författare :Rebecka Näslund; Elisabeth Berg; Åsa Gardelli; Sisse Finken; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Agency; Disability; Information and Communication Technologies; Intra-action; Material-discursive; Material Semiotics; Modes of ordering; Situated knowledges; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the relationships between agency, Information and Communication Technologies (ICT) and people with disability (in various ages). The aim has been to create an understanding by describing and analysing, and as such, to develop knowledge of how people with disabilities experience agency, ICT, and disability in their everyday lives. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Role of Visualization in Climate Change Communication – an Audience Perspective

  Författare :Anne Gammelgaard Ballantyne; Victoria Wibeck; Tina-Simone Schmid Neset; Björn-Ola Linnér; Irene Lorenzoni; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Climate visualization; Climate change communication; Meaning; Lay audiences; Focus group interviews; Social semiotics; Klimatvisualisering; Klimatkommunikation; Meningsskapande; Allmänheten; Fokusgruppsstudier;

  Sammanfattning : Climate change communication is a topical and relevant issue, and it is widely acknowledged that public communication about causes, impacts and action alternatives is integral to addressing the challenges of the changing climate. Climate visualization concerns the communication of climate information and data through the use of different information technologies and different modes of visual representation. LÄS MER