Sökning: "civic education"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden civic education.

 1. 1. Democracy, education and citizenship : towards a theory on the education of deliberative democratic citizens

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Klas Roth; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deliberative democracy; democratic education; deliberation; citizenship education; educational theory; philosophy of education and political theory.; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present thesis suggests ideas for a theory on the education of deliberative democratic citizens in a multicultural society in terms of what I have called Eddemcit. It involves a) an ideal view of democracy in communicative and discourse-ethical terms, b) a comprehensive view of an autonomous citizen, c) two conditions for deliberation in terms of opportunity and freedom, d) a core value in terms of conscious social and cultural mediation, e) democratic principles as heuristic devices, f) an understanding of democratic deliberation in terms of intersubjectivity, processes and the better argument. LÄS MER

 2. 2. Civic education in Central Asia : re-conceptualization of citizenship in newly independent states

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Alexander N Kanaev; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International Education; internationell pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgarbildning 1812−1828

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Thomas Neidenmark; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Associations; Civic Formation; Collective Biography; Database; Education; Educational Innovators; Enlightenment; Fraternity; Freemasons; History of Education; Networks; Pedagogization; Societies; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis in the History of Education studies the pedagogization of Swedish society from 1812–1828. These ambitions were promoted by state officials and educational innovators who we­re tightly knit through social networks. LÄS MER

 4. 4. Utbildning och hälsa i nationens intresse Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erika Åkerblom; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civic Education; education; health; nation; governmentality; biopolitics; Medborgarfostran; utbildning; hälsa; nation; styrningsmentalitet; biopolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av fyra artiklar vilka handlar om medborgarfostran för att skapa en välfungerande nation. Syftet med avhandlingen är att problematisera hur utbildning och hälsa opererar som styrningsteknologier riktade mot befolkningen inom dagens förädlingsdiskurs. LÄS MER

 5. 5. Rikare resonemang om rättvisa Vad kan kvalificera deltagande i samhällskunskapspraktiken?

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Malin Tväråna; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; didaktik; Didactics; civics; civic education; civic didactics; justice; civic reasoning; teaching and learning; subject content knowledge; Phenomenography; intersubjectivity; Activity Theory; learning tasks; Learning Study; samhällskunskap; samhällskunskapsundervisning; samhällskunskapsdidaktik; rättvisa; resonerande; undervisning och lärande; ämnesdidaktik; fenomenografi; intersubjektivitet; verksamhetsteori; Learning Study;

  Sammanfattning : The study explores the meaning of knowing how to reason about justice in civics in upper secondary school. This is examined through the analysis of students’ conceptions of justice, and of their conceptions of civic reasoning about justice. It is also examined through the analysis of civic education practise. LÄS MER