Sökning: "civic education"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden civic education.

 1. 1. Democracy, education and citizenship : towards a theory on the education of deliberative democratic citizens

  Författare :Klas Roth; Christer Fritzell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deliberative democracy; democratic education; deliberation; citizenship education; educational theory; philosophy of education and political theory.; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present thesis suggests ideas for a theory on the education of deliberative democratic citizens in a multicultural society in terms of what I have called Eddemcit. It involves a) an ideal view of democracy in communicative and discourse-ethical terms, b) a comprehensive view of an autonomous citizen, c) two conditions for deliberation in terms of opportunity and freedom, d) a core value in terms of conscious social and cultural mediation, e) democratic principles as heuristic devices, f) an understanding of democratic deliberation in terms of intersubjectivity, processes and the better argument. LÄS MER

 2. 2. Civic education in Central Asia : re-conceptualization of citizenship in newly independent states

  Författare :Alexander N Kanaev; Judith Torney Purta; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internationell pedagogik; International Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Utbildning och hälsa i nationens intresse : Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning

  Författare :Erika Åkerblom; Andreas Fejes; Elisabet Hedlund; Marie Öhman; Erika Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Civic Education; education; health; nation; governmentality; biopolitics; Medborgarfostran; utbildning; hälsa; nation; styrningsmentalitet; biopolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av fyra artiklar vilka handlar om medborgarfostran för att skapa en välfungerande nation. Syftet med avhandlingen är att problematisera hur utbildning och hälsa opererar som styrningsteknologier riktade mot befolkningen inom dagens förädlingsdiskurs. LÄS MER

 4. 4. Kritiskt omdöme i samhällskunskap : Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor

  Författare :Malin Tväråna; Inger Eriksson; Johan Sandahl; Jan Löfström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social studies; social science; civics; social science education; fairness; justice; civic reasoning; critical thinking; social science analysis; civic reasoning; teaching and learning; phenomenography; variation theory; intersubjectivity; activity theory; learning study; samhällskunskap; medborgarbildning; samhällskunskapsdidaktik; samhällsanalys; samhällsanalytiskt tänkande; kritiskt tänkande; rättvisa; ämnesdidaktik; didaktik; fenomenografi; variationsteori; intersubjektivitet; verksamhetsteori; learning study; ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik; Teaching and Learning with Specialisation in the Social Sciences Education;

  Sammanfattning : Teachers struggle to design teaching that that will promote students’ social science knowledge in accordance with the citizenship education purpose of the subject. This study aims to expand the knowledge base of social science education by exploring the meaning of, and teaching for, the ability to critically analyse essentially contested value issues, specifically fairness and justice issues, in social science. LÄS MER

 5. 5. Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgarbildning 1812−1828

  Författare :Thomas Neidenmark; Annika Ullman; Torkel Jansson; Henrik Edgren; Donald Broady; John Strömberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Associations; Civic Formation; Collective Biography; Database; Education; Educational Innovators; Enlightenment; Fraternity; Freemasons; History of Education; Networks; Pedagogization; Societies; Education; Pedagogik; History; Historia; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis in the History of Education studies the pedagogization of Swedish society from 1812–1828. These ambitions were promoted by state officials and educational innovators who we­re tightly knit through social networks. LÄS MER