Sökning: "civic education"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden civic education.

 1. 1. Democracy, education and citizenship : towards a theory on the education of deliberative democratic citizens

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Klas Roth; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; deliberative democracy; democratic education; deliberation; citizenship education; educational theory; philosophy of education and political theory.; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present thesis suggests ideas for a theory on the education of deliberative democratic citizens in a multicultural society in terms of what I have called Eddemcit. It involves a) an ideal view of democracy in communicative and discourse-ethical terms, b) a comprehensive view of an autonomous citizen, c) two conditions for deliberation in terms of opportunity and freedom, d) a core value in terms of conscious social and cultural mediation, e) democratic principles as heuristic devices, f) an understanding of democratic deliberation in terms of intersubjectivity, processes and the better argument. LÄS MER

 2. 2. Silence, Order, Obedience and Discipline : The educational discourse of the Argentinean Military Regime (1976-1983)

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Maria Vergara; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Moral and Civic Education ; discipline; discourse; militarism; Catholic Nationalism; Church; colonial heritage; authoritarianism; politics; Argentina; education; secondary students; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the educational discourse of the military government in Argentina during the years 1976-1983. In March 1976, the army assumed power through a coup d´état. The intervention was carried out in the name of Order, i. e. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor - vakna, våga! : En studie kring pedagogen och samhällsvisionären Honorine Hermelin Grønbech

  Detta är en avhandling från Berit Lindberg, Gamla v 15, SE-240 14 Veberöd

  Författare :Berit Lindberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The Women’s Civic College at Fogelstad; the history of education; adult education; the history of women gender history; hermeneuti; Pedagogy and didactics; fe-male civic education; Honorine Hermelin Grønbech; Tidevarvet The Epoch ; Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad; Pedagogik; didaktik; Tidevarvet The Epoch ;

  Sammanfattning : Popular AbstractAvhandlingen är en pedagogikhistorisk kvinnobiografi. Min empiri bygger främst på ett biografiskt material bestående av litteratur av och om Honorine Hermelin Grønbech, samt brev från och till henne, radio- och TV-program jämte material kring skolan, protokoll, föreläsningsanteckningar samt samtal med tidsvittnen. LÄS MER

 4. 4. Civic education in Central Asia : re-conceptualization of citizenship in newly independent states

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Alexander N Kanaev; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International Education; internationell pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgarbildning 1812−1828

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Thomas Neidenmark; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Associations; Civic Formation; Collective Biography; Database; Education; Educational Innovators; Enlightenment; Fraternity; Freemasons; History of Education; Networks; Pedagogization; Societies; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis in the History of Education studies the pedagogization of Swedish society from 1812–1828. These ambitions were promoted by state officials and educational innovators who we­re tightly knit through social networks. LÄS MER