Sökning: "social movements"

Visar resultat 1 - 5 av 381 avhandlingar innehållade orden social movements.

 1. 1. Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av åldrandet 1941-1995

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Håkan Jönson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Social Policy; Social Movements; Interest Groups; Social Attitudes; Ageism; Pensioners; Aging; Elderly; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Vilka är egentligen ”de äldre”? Vad innebär det att vara pensionär? Hur ska man åldras på rätt sätt? Frågor som dessa har under det nyss avslutade århundradet ställts och besvarats på många oliks sätt, beroende av sammanhang och tidsperiod. I vissa situationer har de äldres olikhet lyfts fram, i andra deras likhet. LÄS MER

 2. 2. The Drama of Urban Greens and Regimes : Social Movements and Ecosystem Services in Stockholm National Urban Park

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Henrik Ernstson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. As though we had no spirit: Ritual, politics and existence in the Aymara quest for decolonization

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anders Burman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Colonialism; decolonization; ritual practice; illness; curing; cosmology; indigenous activism; ethnopolitical movements; indigenous peoples and the state; Aymara; Bolivia; the Andes; colonialism;

  Sammanfattning : Colonialism’ and ‘decolonization’ have been dealt with by postcolonial studies and, more recently, by scholars identified with the ‘de-colonial turn’. At the same time, in the ethnopolitically charged context of contemporary Bolivian society, colonialism and decolonization have become issues of political, existential and even cosmological import. LÄS MER

 4. 4. Vänskap och organisering. En studie av Fountain House-rörelsen

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Anna Meeuwisse; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; Handikappade; voluntary organizations; normalization; social movements; self help; clubhouse; psycho-social rehabilitation; vård och rehabilitering; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen ”Vänskap och organisering. En studie av Fountain House-rörelsen” tar sin utgångspunkt i frågan om vad som händer när mentalsjukhusen läggs ner. Bakgrunden är den process som kallas avinstitutionaliseringen, och tidens betoning på integrering, normalisering och självbestämmande. LÄS MER

 5. 5. In Rhizomia Actors, Networks and Resilience in Urban Landscapes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Systemekologiska institutionen

  Författare :Henrik Ernstson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Human ecology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Humanekologi; naturresurshushållning; Natural Resources Management; urban ecosystem services; green space; social network analysis; social movements; actor-networks; transformation; ecosystem management; scale mismatch; co-management; governance; broker; conservation; Stockholm; Social network analysis; urban ecology; urban political ecology;

  Sammanfattning : With accelerating urbanization it is crucial to understand how urban ecosystems play a part in generating ecosystem services for urban dwellers, such as clean water, spaces for recreation, stress relief and improved air quality. An equally important question relate to who gets to enjoy these benefits, i.e. LÄS MER