Sökning: "Göran Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Göran Bergström.

 1. 1. Jämlikhet och kunskap : debatter och reformstrategier i socialdemokratisk skolpolitik 1975-1990

  Författare :Göran Bergström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :Sveriges socialdemokratiska arbetareparti; Utbildningspolitik-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Från svensk malmexport till utländsk etablering : Grängesbergsbolagets internationalisering 1953-1980

  Författare :Göran Bergström; Tom Petersson; Mats Larsson; Susanna Fellman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationalisation; learning process; investment strategies; iron and steel industry; market integration; mining; business history; path dependence; internationalisation theory; Lamco; Economic history; Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to analyze the internationalisation of the Grängesberg Company from 1953 to 1980. The strategies that the company used and the knowledge it gained by participating in international mining projects are studied. The first and largest mining activity abroad was the Lamco project in Liberia. LÄS MER

 3. 3. Kampen om vetenskapen : Politisk och vetenskaplig formering under den svenska vänsterradikaliseringens era

  Författare :Alexander Ekelund; Ylva Bergström; Anders Burman; Carl-Göran Heidegren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; 1968; vänsterradikalisering; studentrörelse; Bourdieu; filosofins fält; sociologins fält; litteraturkritikens fält; teorireception; institutionsorganisering; Unga filosofer; SDS; Häften för kritiska studier; Åke Löfgren; Zenit; Göran Therborn; positivismkritik; Louis Althusser; Julia Kristeva;

  Sammanfattning : This thesis examines the relation between politics and science in Sweden during the era of political radicalization in the sixties and seventies. Rooted in the Bourdieuan tradition of cultural sociology the main analysis focuses on relations between different cultural fields. LÄS MER

 4. 4. Spatial Modelling of Coastal Fish – Methods and Applications

  Författare :Göran Sundblad; Ulf Bergström; Alfred Sandström; Peter Eklöv; Christian Möllmann; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; habitat; niche; species distribution modelling; juvenile; fish; larvae; spawning; Marine ecology; Marin ekologi; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Freshwater ecology; Limnisk ekologi; Biology; Biologi; Biology with specialization in Limnology; Biologi med inriktning mot limnologi; Biologi med inriktning mot zooekologi; Biology with specialization in Animal Ecology; Limnologi; Limnology;

  Sammanfattning : Environmental factors influence species and habitats on multiple scales creating a mosaic of distribution patterns. Studying factors shaping these patterns are central to our understanding of population dynamics and ultimately ecosystem functioning. LÄS MER

 5. 5. The evolution of mating rates in Pieris napi

  Författare :Jonas Bergström; Christer Wiklund; Göran Arnqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Terrestrial; freshwater and marine ecology; Terrestisk; limnisk och marin ekologi;

  Sammanfattning : In the green-veined white butterfly (Pieris napi), females obtain direct fitness benefits from mating multiply and studies have shown that fitness increases seemingly monotonically with number of matings. The reason is that at mating males transfer a large nutritious gift (a so called nuptial gift) to the females that the females use to increase both their fecundity and lifespan. LÄS MER