Sökning: "Learning Study"

Visar resultat 1 - 5 av 2736 avhandlingar innehållade orden Learning Study.

 1. 1. Klassrummet som lärandemiljö : En klassrumsstudie om villkor för elevers lärande

  Författare :Anna Tegström; Jörgen From; Ulrika Widding; Ola Lindberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning environment; teachers; students; communication; learning; furnishing and teaching material;

  Sammanfattning : The overall aim of this licentiate thesis is to describe and analyze the interaction between the conditions for students’ learning in the context of ten-year-old students in two classrooms in Sweden. These conditions are delimited toward furnishing and teaching materials and teachers’ and students’ actions. LÄS MER

 2. 2. Lärande av yrkesidentiteter : en studie av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor

  Författare :Camilla Thunborg; Per-Erik Ellström; Roger Säljö; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; occupational identity; profession; health care services; physicians; nurses; assistant nurses; Lärande; yrkesidentitet; profession; hälso- och sjukvård; läkare; sjuksköterskor; undersköterskor; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with the learning of occupational identities in health care and medical services. The aim is to increase the knowledge of what characterizes occupational identities how these are learnt, and what potential driving forces exist that can contribute to the development of both occupational identities and health care activities. LÄS MER

 3. 3. From blended learning to learning onlife : ICTs, time and access in higher education

  Författare :Anders Norberg; Nafsika Alexiadou; Eva Mårell-Olsson; Isa Jahnke; Pavel Zgaga; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; blended learning; distance learning; e-learning; online learning; ICTs; synchronous learning; asynchronous learning; philosophy of information; learning onlife; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Information and Communication Technologies, ICTs, has now for decades being increasingly taken into use for higher education, enabling distance learning, e-learning and online learning, mainly in parallel to mainstream educational practise. The concept Blended learning (BL) aims at the integration of ICTs with these existing educational practices. LÄS MER

 4. 4. Berättelseskrivande i skolan : Att studera, beskriva och utveckla ett kunnande

  Författare :Anja Thorsten; Katarina Eriksson Barajas; Eva Wennås-Brante; Christina Olin-Scheller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning Study; practice-based research; story-writing; Variation Theory; writing instruction; Berättelseskrivande; Learning study; praktiknära forskning; skrivundervisning; svenskdidaktik; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om hur kunnandet att skriva berättelser kan bli undervisningsbart. Detta belyses ur två infallsvinklar, svenskdidaktiskt och metodologiskt. LÄS MER

 5. 5. Learning Computing at University: Participation and Identity : A Longitudinal Study

  Författare :Anne-Kathrin Peters; Arnold Pears; Anders Berglund; Anna Eckerdal; Lars Ulriksen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; computing education research; engineering education research; computer science; higher education; engagement; diversity; equity; gender; competencies; culture; longitudinal; identity; participation; power; agency; uniformity; communities of practice; social theory of learning; phenomenography; student reflections; Datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik; Computer Science with specialization in Computer Science Education Research;

  Sammanfattning : Computing education has struggled with student engagement and diversity in the student population for a long time. Research in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education suggests that taking a social, long-term perspective on learning is a fruitful approach to resolving some of these persistent challenges. LÄS MER