Sökning: "särskilt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 129 avhandlingar innehållade orden särskilt stöd.

 1. 1. Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Carolina Jernbro; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; barnmisshandel; hälsa; avslöjande; stöd; barn; unga; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Child abuse is a major public health problem which is largely hidden in the society.The main aim of the thesis was to study child maltreatment from children’s and young people’s perspectives focusing on prevalence, health, disclosure and support.The thesis is based on four studies. LÄS MER

 2. 2. Att fokusera på "varandet" i en värld av görande. Stöd till personalen i ett palliativt förhållningssätt vid vård- och omsorgsboende för äldre

  Detta är en avhandling från Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet

  Författare :Ingela Beck; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; palliativt förhållningssätt; Stöd; Lärande; Intervention; Undersköterskor; Vårdbiträde; Personal; Särskilt boende; Arbetstillfredställelse; Påfrestning; Vårdkvalitet; Personcentrerad vård; Vårdklimat; Palliative care approach; Support; Nurse assistants; Leadership; Residential care facilities; job satisfaction; strain; quality of care; person centered care; caring climate;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Background Palliative care is an approach characterized by a holistic view of the person, which supports the individual for living with dignity and with the best possible level of wellbeing until the end of life. Earlier studies have shown that older people do not have the same access to palliative care as younger people do. LÄS MER

 3. 3. Skoldaghem: Ett alternativ för elever i behov av särskilt stöd

  Detta är en avhandling från Department of Educational and Psychological Research, School of Education, Lund University at Malmö

  Författare :Ingrid Sandén; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special day-school; work and other interaction; social skill in play; sense of self; sense of competence; Interviews; pupils in need of special support; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : This thesis concerns ten pupils in need of special support. The overriding principle governing the Swedish educational system today is that pupils with functional difficulties should be integrated into ordinary schools, but exceptions may be made and the pupils can attend a special day-school. LÄS MER

 4. 4. Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Sofia Andersson; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care pathway; care professionals; end-of-life care; family members; older people; palliative care; residential care homes; residents; närstående; palliativ vård; särskilt boende; vårdpersonal; vårdplan; vård i livets slutskede; äldre personer; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund I Europa, blir det allt vanligare att äldre personer dör på särskilt boende i stället för på sjukhus. Särskilda boenden spelar därför en viktig roll när det gäller vård i livets slutskede. Målet med palliativ vård för personer med livshotande sjukdom och deras närstående är att öka livskvaliteten och lindra lidande. LÄS MER

 5. 5. Dokumenterat utanförskap - om skolbarn som inte når målen

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Gunilla Ingestad; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; medikalisering; relationellt perspektiv; interaktionism; utanförskap; motivation; skolsvårigheter; särskilt stöd; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis examines school activity in a medium-sized Swedish municipality 1996?2005 focusing on the parts of the activity that deal with support measures for pupils with school difficulties. The purpose of the study is to examine the assessment of pupils? school difficulties in a longer perspective, considering pupils? subjective experiences and consequences of the school's organisation and working methods. LÄS MER