Sökning: "jurisdiction"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade ordet jurisdiction.

 1. 1. Criminal Act, Criminal Jurisdiction and Criminal Justice

  Detta är en avhandling från In Sweden: Akademibokhandeln i Lund, Box 35, 22100 Lund, SwedenRest of the world: Polpress.PL Publisher, 30-364 Kraków, ul. Pschowicka 7, Poland

  Författare :Christoffer Wong; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International criminal law; localization of criminal acts; criminal acts and omissions; community and penal communication; jurisdiction; international distribution of criminal justice; criminal law; criminal proceedings; straffrätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen undersöker vissa allmänna och särskilda problem beträffande straffsystemens roll, funktioner och struktur. Efter en inledande presentation av de ideologiska och metodologiska frågorna diskuteras hur olika folkrättsliga och nationalrättsliga jurisdiktionsprinciper kan rättfärdigas. LÄS MER

 2. 2. Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister - särskilt om Internetrelaterade intrång

  Detta är en avhandling från Department of Law, Lund University

  Författare :Ulf Maunsbach; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; private law; domännamn; Bryssel I-förordningen; intrång; immaterialrätt; internationell processrätt; domsrätt; jurisdiktion; domain names; Internet; exclusive jurisdiction; infringements; private international law; intellectual property rights; Brussels Convention; Brussels Regulation; jurisdiction; cross-border Ttrademark infringement; EU-rätt; EU law; internationell privaträtt; civilrätt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish År 1996 prövades i Frankrike ett fall som gällde användningen av varumärket PAYLINE. Käranden med hemvist i Frankrike och svaranden med hemvist i Tyskland var båda behöriga innehavare av det aktuella varumärket i sina respektive länder. LÄS MER

 3. 3. Domsrätt och lagval vid elektronisk handel

  Detta är en avhandling från The Author

  Författare :Patrik Lindskoug; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classification of goods; international private and public law; consumer contracts; electronic commerce; private international law; choice of Law; jurisdiction; internationell rätt; international privaträtt;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vilket lands domstolar är behöriga att lösa tvister som kan uppkomma till följd av elektroniska avtal där parterna hör hemma i olika länder? Vilket lands lag skall domstolen använda? Även om en svensk domstol är behörig är det inte säkert att den skall använda svensk lag. Dessa frågor sorterar inom ett ämnesområde som heter interationell privat- och processrätt. LÄS MER

 4. 4. Territoriality in Intellectual Property Law A comparative study of the interpretation and operation of the territoriality principle in the resolution of transborder intellectual property infringement disputes with respect to international civil jurisdiction, applicable law and the territorial scope of application of substantive intellectual property law in the European Union and United States

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Law, Stockholm University

  Författare :Lydia Lundstedt; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; private international law; conflicts of law; jurisdiction; choice of law; intellectual property; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : The principle of territoriality is a truism in intellectual property (IP) law. A premise underlying the principle is the right of each state to determine the extent to which IP rights exist and are protected within its own territory to fulfil its own economic, social and cultural policy goals. LÄS MER

 5. 5. Välfärdspolitik och kvinnoyrken organisation, välfärdsstat och professionaliseringens villkor

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Lars Evertsson; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social service; welfare state; welfare politics; organisation; professions; jurisdiction; female dominated occupations; nurses; occupational therapists; home relief helpers; Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The relationship between the Swedish state’s welfare political commitments and the emergence and development of three female-dominated welfare state occupational groups - nurses, home relief helpers and occupational therapists - is at the heart of this thesis. The primary aim is to study the professional possibilities and limitations created by the state’s welfare political commitments in health care, family policy and rehabilitation. LÄS MER