Sökning: "inkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet inkludering.

 1. 1. Inkludering, marginalisering, integration? enskilda medborgares identifikationer och kommunalpolitisk utveckling

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Klara Folkesson; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; immigrant narratives; identity; local political development; discourses; integration; marginalization; inclusion; individual; structure; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the individual experience of being a migrant in the context of the development of local, municipal politics concerning immigrants, in Sweden during the time period between 1972 and 2002. The thesis is based on two different empiric materials. LÄS MER

 2. 2. Inkludering i svårigheter Tre timplanebefriade skolors svenskundervisning

  Detta är en avhandling från Umeå : Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning

  Författare :Inger Tinglev; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; specialundervisning; schema; delaktighet; flerstämmighet; klassifikation; språklighet; svenskundervisning; pedagogiskt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyse the work of three schools, all exempted from the national timetable, to see how they worked to help pupils in difficulty reach the goals in Swedish. The method used can be described as a qualitative case study inspired by ethnografic field work. LÄS MER

 3. 3. "Det gäller att hitta nyckeln..." Lärares syn på undervisning och dilemman för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i specialskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Jari Linikko; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; special school; deaf; inclusion; teacher; multiple disabilities; activity theory; specialskola; dövhet; inkludering; lärare; flerfunktionsnedsättning; verksamhetsteori; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to clarify the contradictions in teaching practice that are reflected in teachers' statements about the education of pupils in need of special support at the government-run special schools in Sweden, especially from the perspective of inclusion. The contradictions are explored using Engeström’s model of Activity Systems. LÄS MER

 4. 4. En bro mellan högstadiet och gymnasieskolans nationella program : : elever med erfarenheter av det individuella programmet berättar

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Helena Andersson; Malmö University.; Malmö University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; livsberättelser; inkludering; delaktighet; tillhörighet; meningsfulla relationer; livsberättelser inkludering delaktighet tillhörighet meningsfulla relationer;

  Sammanfattning : Allt fler elever lämnar grundskolan utan att ha nått de kunskapsmål som krävs för att bli antagna till ett nationellt program på gymnasieskolan. Ett alternativ som i dessa sammanhang erbjudits elever är det individuella programmet, numera de fem introduktionsprogrammen. LÄS MER

 5. 5. To include or not to include Teachers’ social representations of inclusion of students with Asperger syndrome

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ann-Charlotte Linton; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inclusion; Asperger diagnosis; mainstream teachers; social representations; Inkludering; Asperger diagnos; lärare; sociala representationer;

  Sammanfattning : Evidence on inclusive classrooms shows that successful implementation of inclusion can lead to increased social involvement, personal well-being and higher levels of academic performance compared with segregated provision. Despite these potential benefits inclusion of students with Asperger syndrome (AS) in the mainstream classroom is problematic. LÄS MER