Sökning: "copingstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade ordet copingstrategier.

 1. 1. Förmåga till välfärd. Trafikskadades upplevelser och liv - ett drama om bemästring : Capabilities for welfare. Traffic victims experiences and life - a drama of coping

  Författare :Jörgen Lundälv; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Trafikskador; sociala levnadsvillkor; copingstrategier; rehabilitering; socialpolitik;

  Sammanfattning : I denna doktorsavhandling beskrivs de sociala konsekvenserna av ett av vår tids stora folkhälsoproblem: trafikskadorna. Detta är den första studien i Norden som uppmärksammar de skadades sociala liv efter olyckan och deras olika copingstrategier. LÄS MER

 2. 2. Överskuldsättningens ansikten : En studie av vägar in i och ut ur ekonomiska svårigheter

  Författare :Lisbeth Sandvall; Peter Dellgran; Tapio Salonen; Ulla-Karin Hedin; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; over-indebtedness; debt-settlement; coping strategies; gender; social work; överskuldsättning; skuldsanering; copingstrategier; kön; socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to increase the understanding and awareness of what the pathways into and out of debt problems can look like, why people get into bad debt situations, how problems are handled and how they are perceived.The empirical data is based on semi-structured narrative interviews with 32 people who can relate to a debt settlement in three ways, either by just having applied for a debt settlement, finding themselves in the midst of a debt settlement or being debt-free since a few years back. LÄS MER

 3. 3. Effects of hearing loss on traffic safety and mobility

  Författare :Birgitta Thorslund; Björn Lyxell; Björn Peters; Björn Lidestam; Håkan Alm; Statens väg- och transportforskningsinstitut; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Hearing; Driver; Driving veh ; Behaviour; Cognition; Mental load; Eye movement; Tactile; Warning; Signal; Driver assistance system; Navigation route ; Simulator driving ; Test; Safety; 841 Road: Road user behaviour; 841 Road: Road user behaviour; Hearing loss; traffic safety; cognitive workload; tactile support; Hörselnedsättning; trafiksäkerhet; kognitiv belastning; taktilt stöd;

  Sammanfattning : The aim of this PhD thesis was to investigate traffic safety and mobility for individuals with hearing loss (HL). Three studies were conducted: 1. a questionnaire survey aimed to evaluate differences in choice of transportation that might be related to HL, 2. LÄS MER

 4. 4. Family burden and participation in care. A study of relatives to voluntarily and compulsorily admitted patients

  Författare :Margareta Östman; Lund Psykiatri; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychosomatics; clinical psychology; participation in care; family burden; psychiatric patients; compulsory care; coping strategies; Psychiatry; minor children; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

  Sammanfattning : Important aspects of family burden, participation in care and needs for support among a total of 422 relatives to severely mentally ill patients, voluntarily and compulsorily admitted to hospital, were investigated in a study performed between 1986-1997. The results showed high levels of both external and internal experienced burden among the relatives. LÄS MER

 5. 5. Interventions in adult children and spouses of alcoholics. Randomized controlled trials of mental health and drinking patterns

  Författare :Helena Hansson; Institutionen för hälsovetenskaper; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; randomized controlled trials; coping behavior; university students; intervention; adult children of alcoholics; spouses of alcoholics; drinking pattern;

  Sammanfattning : Randomized studies of various support programs for spouses and children of alcoholics are few in the international literature. This thesis comprises two randomized controlled studies of intervention programs for two family groups: spouses living with an alcoholics partner (paper I and II) and university students who have grown up with at least one parents with alcohol problems (paper III and IV). LÄS MER